Jump to content

ISO 639-6

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti ISO 639-6, Dagiti kodigo para iti representasion ti nagnagan dagiti pagsasao — Paset 6: Alpha-4 a kodigo para iti komprehensibo a panagsakop kadagiti karuay ti pagsasao, ket maysa a sangalubongan nga alagaden dagiti serye ti kodigo ti ISO 639, a pinarang-ay babaen ti ISO/TC 37/SC 2 (ISO, Teknikal Komite 37, Subkomite 2: Terminograpiko ken leksikograpiko dagiti pamay-an nga obra). Daytoy ket aglaon kadagiti kodigo ti uppat a letra a mangipakita kadagiti karuay dagiti pagsasao. Daytoy ket mangpalubos a mangigiddiat, kas pagarigan, ti naipakasaritaan (glvx) a maigiddiat ti napaungar a (rvmx) Manx, bayat a ti ISO 639-3 ket mangiraman laeng ti glv para iti Manx.

Ti datos a mangsuporta ti ISO 639-6 ket agdama a masuksukisok ken inur-urnong babaen ti GeoLang para iti Instituto dagiti Alagaden ti Britaniko (BSI). Ti ISO 693-6 ket naipablaak idi 2009.[1] Ti database ket mangsilpo pay iti tunggal maysa a pagsasao iti kangrunaan a taudanna a mangpalubos ti agus-usar a mangsurot ti panagrang-ay dagiti nadumaduma a pagsasao. Kas pagarigan, dagiti kodigo ken tinaudan ti Ingles ket naited dita baba:

Kodigo Pagsasao
eng Ingles
emen Nasapa a Moderno nga Ingles
emse Nasapa a Tengnga ti daga ken Abagatan a Akindaya a Tengnga nga Ingles
meng Tengnga nga Ingles
ango Anglo Sahon
angl Angliko
nsea Amianan a Baybay
gmcw laud a Hermaniko
grmc Hermaniko
ineu Indo-Europeano
wrld Lubong

Ti database ket mangi-giddiat ti baetan dagiti eskritu nga inus-usar para iti isumet laeng a pagsasao. Kas pagarigan, ti nadumaduma a bilang dagiti eskritu ket inus-usar idi iti Otomano nga Imperio ken kas ti nagresultaan ti pagsasao nga Otomano Turko ket naikategoria a kas ti sumaganad:

Kodigo Pagsasao
ota Turko, Otomano (1500–1928)
otaa Turko, Otomano (1500–1928) Eskritu nga Armenio
otah Turko, Otomano (1500–1928) Eskritu a Heleniko
otap Turko, Otomano (1500–1928) Eskritu a Perso-Arabiko

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

  • ISO 15924 Dagiti kodigo para iti representasion ti nagnagan dagiti eskritu

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]