Kategoria:Pampanid nga agraman kadagiti nasilpuan iti nalabbasit a kategoria ti kontrol ti autoridad

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy a pagsurotan ti biddut a kategoria ket inus-usar a mangala kadagiti amin a panid (dagiti artikulo ti Wikipedia, pampanid ti agar-aramat, kdpy.) nga agraman kadagiti kategoria ti naisilpo iti nalabbasit nga inkeddeng babaen ti {{Kontrol ti autoridad}}. Ti kaaduan a gapuanan ket ti maysa a baro a parametro/ID ket nabiit pay laeng a nainayon iti Modulo:Kontrol ti autoridad ken ti editor ket saan pay a nakapartuat kadagiti maitunos a subordinado a pagsurotan a kategoria (kitaen ti Plantilia:Kontrol ti autoridad#Wikidata para kadagiti pagarigan).

Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.