Jump to content

Lengguahe ti panangprograma

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti Lengguahe a pamprograma ket teknikal a estandar wenno pagwadan ti pakitinnarusan nga agpalaka iti panangyebkas dagiti bilin nga ipatungpal ti kompiuter. Bukbuklenna ti pagalagaden ti gramatika ken ti semantika nga agdutdutok iti lengguahe ti komputasion.

Ti lengguahe ti panangprograma ket palakaenna ti panangpadutok a maitumpong ti sumaruno:

  • Datos a tungpalen ti kompiuter
  • Pagidissuan ti datos
  • Pagidulinan ti datos
  • Pagipatarusan ti datos
  • Pagaramidna kadagiti datos bababen ti dadduma a pasamak

Masapol nga aglasat ti lengguahe ti panangprograma babaen ti pananggupgup (compilation). Kayat a saoen, maipatarusto ti lengguahe iti lengguahe ti makina, wenno maipatarusto tapno maipatungpal ti kompiuter. Adda met ti lengguahe ti scripting nga dida a masapol a maigupgup, ngem tungpalen ti mangpatpatarus (interpreter) tapno agtaray ket saanto a masapol a maigupgop.

Dadduma a lengguahe ti pamprograma wenno ti scripting:

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]