Jump to content

Moderno a pagsasao

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti moderno a pagsasao wenno narang-ay a pagsasao ket ti aniaman a pagsasao ti tao nga agdama a maus-usar. Ti termino ket inus-usar iti pangisuro iti pagsasao tapno maisalumina iti baetan dagiti pagsasao a maus-usar para kadagiti inaldaw a pannakisinnarita (a kas ti Pranses ken Aleman) ken dagiti natayen a klasiko a pagsasao a kas ti Latin, Sanskrito, ken Klasiko nga Insik, a dagitoy ket naad-adal para kadagiti kultural ken lingguistiko a pategda.

Ti panangisuro kadagiti moderno a pagsasao[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti moderno a pagsasao ket kaaduan a naisursuro iti sangalubongan, kas pagarigan, ti Ingles ket naisur-suro a kas maikadua wenno ganganaet a pagsasao kadagiti adu a pagilian.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]