Modulo:Citation/CS1/dok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopediaDaytoy a modulo ken dagiti mainaig a sub-modulo ket mangsuporta kadagiti dakamat a plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2. Iti sapasap, daytoy ket saan a maikeddeng a dagus a matawagan, ngem tawagan laeng ti maysa kadagiti bugas a plantilia ti CS1 ken CS2.

Dagitoy a papeles ket mangbukel ti suporta ti module para kadagiti plantilia ti CS1|2:

Dagiti modulo ti CS1 | CS2
  agdama pagipadasan deskripsion
automatiko a napasingkedan Modulo:Citation/CS1 Modulo:Citation/CS1/pagipadasan [urnosen] Dagiti annong ti panangiparang ken suporta
Modulo:Citation/CS1/Configuration Modulo:Citation/CS1/Configuration/pagipadasan [urnosen] Dagiti tabla ti patarus; biddut ken dagiti panagtengngel ti panangilasin
Modulo:Citation/CS1/Whitelist Modulo:Citation/CS1/Whitelist/pagipadasan [urnosen] Listaan dagiti aktibo, nasukatanen, ken daan a parametro ti CS1|2
Modulo:Citation/CS1/Date validation Modulo:Citation/CS1/Date validation/pagipadasan [urnosen] Dagiti annong ti pammasingked ti pormat ti petsa
Modulo:Citation/CS1/Identifiers Modulo:Citation/CS1/Identifiers/pagipadasan [urnosen] Dagiti annong a mangsuporta kadagiti nainaganan a panangilasin (isbn, doi, pmid, kdpy)
Modulo:Citation/CS1/Utilities Modulo:Citation/CS1/Utilities/pagipadasan [urnosen] Dagiti kadawyan nga annong ken tabla
Modulo:Citation/CS1/COinS Modulo:Citation/CS1/COinS/pagipadasan [urnosen] Dagiti annong a mangiparang kadagiti metadata ti plantilia ti CS1|2
Modulo:Citation/CS1/styles.css Modulo:Citation/CS1/pagipadasan/styles.css [urnosen] Dagiti estilo ti CSS a naipakat kadagiti plantilia ti CS1|2
Modulo:Citation/CS1/Suggestions Modulo:Citation/CS1/Suggestions/pagipadasan [urnosen] Listaan dagiti mangimapa kadagiti kadawyan a nagnagan ti adda biddutna parametro kadagiti umiso a nagan ti parametro