Jump to content

Modulo:Mapa ti lokasion/datos/EUA Alaska

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti modulo
Mapa ti Alaska (pinduten ti mapa tapno makita ti dakdakkel a mapa)
Mapa ti lokasion ti Alaska
nagan Alaska
nagsasabtan ti
pagbeddengan
72
172 ←↕→ -129
51
tengnga ti mapa 61°30′N 158°30′W / 61.5°N 158.5°W / 61.5; -158.5
ladawan
USA Alaska location map.svg
ladawan1
Relief map of USA Alaska.png

Ti Modulo:Mapa ti lokasion/datos/EUA Alaska ket panangipalawag ti mapa ti lokasion nga inus-usar a panangituon iti maysa a proyeksion nga ekuirektanggular a mapa ti estado ti Estados Unidos ti Alaska. Dagiti panangimarka ket naikabil babaen dagiti nagsasabtan ti latitud ken longitud iti kasisigud a mapa wenno ti kapada a ladawan ti mapa.

Panagusar

Dagitoy a panangipalawag ket inus-usar babaen dagiti sumaganad a plantilia no maawagan iti parametro ti "EUA Alaska":

Panangipalawag ti mapa

 • name = Alaska
  Nagan nga inus-usar iti kasisigud a kapsion ti mapa
 • bottom = 51
  Latitud iti baba nga igid ti mapa, iti grado desimal
 • left = 172
  Longitud iti kanigid nga igid ti mapa, iti grado desimal
 • right = -129
  Longitud iti kanawan nga igid ti mapa, iti grado desimal

Alternatibo a mapa

Dagiti plantilia ti {{Mapa ti lokasion}}, {{Mapa ti lokasion adu}}, ken {{Mapa ti lokasion+}} ket addaanda kadagiti parametro a mangibaga iti maysa nga alternatibo a ladawan ti mapa. Ti mapa a naiparang a kas ladawan1 ket mabalin a mausar dagiti parametro ti relief wenno AlternativeMap. Dagiti pagarigan ket mabalin a mabirukan dita baba wenno iti sumagand:

Presision

Longitud: manipud iti Laud aginggana iti Daya daytoy a panangipalawag ti mapa ket sakupenna ti 59 dagiti grado.

 • Iti ladawan nga agakaba kadagiti 200 a piksel, a daytoy ket 0.295 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.
 • Iti ladawan nga agakaba kadagiti 1000 a piksel, a daytoy ket 0.059 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.

Latitud: manipud iti Amianan aginggana ti Abagatan daytoy a panangipalawag ti mapa ket sakupenna ti 21 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.

 • Iti ladawan nga agtayag kadagiti 200 a piksel, a daytoy ket 0.105 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.
 • Iti ladawan nga agtayag kadagiti 1000 a piksel, a daytoy ket 0.021 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.

Dagiti pagarigan nga agus-usar kadagiti plantilia ti mapa ti lokasion

Mapa ti lokasion: Akindaya a hemisperio, nagsasabtan itigrado/minuto/segundo

Ti Isla Attu ket mabirukan idiay Alaska
Isla Attu
Isla Attu
Isla Attu (Alaska)
{{Mapa ti lokasion | EUA Alaska
| width = 250
| float = right
| label = Isla Attu 
| position = right
| lat_deg = 52 | lat_min= 54 | lat_sec = 09 | lat_dir = N
| lon_deg = 172 | lon_min= 54 | lon_sec = 34 | lon_dir = E
}}

Mapa ti lokasion: Akindaya a hemisperio, nagsasabtan iti desimal

Ti Isla Attu ket mabirukan idiay Alaska
Isla Attu
Isla Attu
Isla Attu (Alaska)
{{Mapa ti lokasion | EUA Alaska
| width = 250
| float = right
| label = Isla Attu 
| position = right
| lat = 52.9025
| long = 172.909444
}}

Mapa ti lokasion: Akinlaud a hemisperio, nagsasabtan iti grado/minuto/segundo, Relief a mapa

Ti Ketchikan ket mabirukan idiay Alaska
Ketchikan
Ketchikan
Lokasion ti Ketchikan idiay Alaska
{{Mapa ti lokasion | EUA Alaska
| relief = yes
| width = 250
| float = right
| label = Ketchikan
| position = left
| caption = Lokasion ti Ketchikan idiay Alaska
| lat_deg = 55 | lat_min= 21 | lat_sec = 00 | lat_dir = N
| lon_deg = 131 | lon_min= 40 | lon_sec = 24 | lon_dir = W
}}

Mapa ti lokasion: Akinlaud a hemisperio, nagsasabtan iti desimal, AlternativeMap

Ti Ketchikan ket mabirukan idiay Alaska
Ketchikan
Ketchikan
Lokasion ti Ketchikan idiay Alaska
{{Mapa ti lokasion | EUA Alaska
| AlternativeMap = 800x598 Carte Alaska R3.jpg
| width = 250
| float = right
| label = Ketchikan
| position = left
| caption = Lokasion ti Ketchikan idiay Alaska
| lat = 55.35
| long = -131.673333
}}

Mapa ti lokasion adu: grado/minuto/segundo

Ti Mapa ti lokasion/datos/EUA Alaska ket mabirukan idiay Alaska
Isla Attu
Isla Attu
Ketchikan
Ketchikan
Isla Attu ken Ketchikan idiay Alaska
{{Mapa ti lokasion adu| EUA Alaska
| float = right | width = 250
| caption = Isla Attu ken Ketchikan idiay Alaska
| label = Isla Attu | label_size = 90 | pos = right
| lat_deg = 52 | lat_min= 54 | lat_sec = 09 | lat_dir = N
| lon_deg = 172 | lon_min= 54 | lon_sec = 34 | lon_dir = E
| label2 = Ketchikan | label2_size = 90 | pos2 = left
| lat2_deg = 55 | lat2_min= 21 | lat2_sec = 00 | lat2_dir = N
| lon2_deg = 131 | lon2_min= 40 | lon2_sec = 24 | lon2_dir = W
}}

Mapa ti lokasion adu: nagsasabtan iti desimal

Ti Mapa ti lokasion/datos/EUA Alaska ket mabirukan idiay Alaska
Isla Attu
Isla Attu
Ketchikan
Ketchikan
Isla Attu ken Ketchikan idiay Alaska
{{Mapa ti lokasion adu | EUA Alaska
| float = right | width = 250
| caption = Isla Attu ken Ketchikan idiay Alaska
| label = Isla Attu | label_size = 90 | pos = right
| lat = 52.9025
| long = 172.909444
| label2 = Ketchikan | label2_size = 90 | pos2 = left
| lat2 = 55.35
| long2 = -131.673333
}}

Kitaen pay

Dagiti plantilia ti mapa ti lokasion
Panagpartuat kadagiti baro a panangipalawag ti mapa

return {
	name = 'Alaska',
	image = 'USA Alaska location map.svg',
	image1 = 'Relief map of USA Alaska.png',
	top = 72,
	bottom = 51,
	left = 172,
	right = -129
}