Jump to content

NeXT

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti NeXT, Inc. (kalpasanna ti NeXT Computer, Inc. ken NeXT Software, Inc) ket maysa idi nga Amerikano a kompania ti kompiuter a naikuartel idiay Redwood City, California a nagpadur-as ken nagpataud kadagiti serie ti estasion ti pagobraan ti kompiuter a naikeddeng iti nagatngato nga edukasion ken negosio.