Jump to content

Panaglupos

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti agluplupos nga andidit.

Iti biolohia, ti panaglupos ket isu ti pamay-an a panagregreg ti maysa a parte ti bagi (masansan ngem saan akankanayon a ti akin-ruar a tuon wenno abbong), mabalin a kadagiti naisangayan a tiempo ti tawen, wenno kadagiti naisangayan a puntos ti siklo ti biagna.

Ti panaglupos ket mabalin a makairaman ti epidermis (kudil), dutdot, buok, lana), wenno dadduma pay ng aakin-ruar a tuon. Kadagiti dadduma a sebbangan, dagiti dadduma parte ti bagi ket mabalinda pay nga itinnag, kas pagarigan, dagiti payak kadagiti dadduma nga insekto. Ti kas pagarigan ket mairaman dagiti daan a dutdot dagiti billit, dagiti daan buok dagiti mamalia (naipangpangruna dagiti aso ken dadduma pay a canidae), daan a kudil dagiti reptilia, ken ti intero nga akin-ruar a rurog daditi arthropoda.

Dagiti akinruar a silpo

[urnosen | urnosen ti taudan]