Plantilia:Angkla

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Simbolo ti dokumentasion Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Ti {{Angkla}} a plantilia ket agikabil ti maysa wenno ad-adu pay a HTML nga angkla. Ti lokasion ket maisilpo no usaren ti [[#link|...]] a panagsurat.

Kas pagarigan[urnosen | urnosen ti taudan]

1. {{angkla|foo}}

ket maisilpo a kastoy [[#foo|...]] iti isu met laeng nga artikulo,
wenno maisilpo a kastoy [[nagan ti artikulo#foo|...]] manipud kadagiti sabali nga artikulo ken manipud kadagiti baw-ing.

2. Ti angkla ket kasayaatan a mausar a panangisilpo iti uneg ti artikulo ngem ti panag-usar iti titulo ti paset. Kas pagarian,

== {{angkla|foo}} Titulo ti paset ==
Ditoy, ket agsilpo iti [[nagan ti artikulo#foo]] ket umisu latta uray no mapanaganan ti paset.

3. Daytoy ket mabalin ti agaramid iti sangapulo nga angkla iti maysa a panagtawag. Kas pagarigan,

{{angkla|foo|bar|baz}}
agaramid ti tallo nga angkla a maisilpo iti [[#foo]], [[#bar]] ken [[#baz]].
No inaganan ti sangapulo nga angkla addanto biddut nga agparang.

Datos ti plantilia[urnosen | urnosen ti taudan]

Daytoy ket isu ti dokumentasion ti TemplateData para iti plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor.

Angkla

Ti plantilia ti {{angkla}} ket agikabil ti maysa wenno adadu nga angkla ti HTML iti maysa a panid. Dagitoy a lokasion ket mabalin a maisilpo babaen ti panag-usar ti eskritu ti [[#lokasion|…]]. Dagiti parametro ditoy ket naikabil a pagnam-ayan; awan ti nasken nga usaren a nagan dagiti parametro.

Dagiti parametro ti plantilia
Parametro Deskripsion Kita Kasisigud Automatiko a pateg Kasasaad
Umuna nga angkla 1 Umuna nga angkla; Ti umuna laeng nga angkla ti nasken. string awan linaon awan linaon nasken
Maikadua nga angkla 2 Maikadua nga angkla. string awan linaon awan linaon pagpilian
Maikatlo nga angkla 3 Maikatlo nga angkla. Para kadagiti adu pay a mainayon nga angkla, ikabil laeng ti 4 a kas nagan ti parametro para iti sumaruno, kalpasanna ikabilmo ti 5 para iti sumaruno, ken awan ti limitasionna. string awan linaon awan linaon pagpilian