Jump to content

Plantilia:Automatic taxobox

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Ti Plantilia:Automatic taxobox ket ti plantilia nga inus-usar iti automatiko a panagpartuat iti taksokaha, naidesio tapno makasapul laeng iti bassit nga ikabil ken panagsukisok iti agar-aramat ken mangited pay iti nasaysayaat a kalidad ti pannakaidasig.

Daytoy ket parte ti "sistema ti automado a taksokaha". Dagiti panid a naisilpo iti kahon ti nabigasion ket mangited iti pakaammo kadagiti nadumaduma a parte ti sistema.

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Automatic taxobox

Ti maysa nga infobox para kadagiti mula, ayup ken dadduma a taksa a maipapan iti biolohia.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
color_ascolor_as

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
namename

Titulo ti taksokaha; mabalin nga Ilokano a nagan ti grupo

Pagarigan
Scallop
Kuerdaspagpilian
display_parentsdisplay_parents

awan ti deskripsion

Numeropagpilian
taxontaxon

Sientipiko a nagan ti grupo nga awan iti pannakapormat

Pagarigan
Pectinidae
Kuerdasnasken
authorityauthority

Ti autoridad ti grupo iti maitunos a pormat, a maigiddiat iti pagbaetan ti nomenklatura ken dagiti kodigo; ti kaadda wenno kaawan dagiti parentesis ket adda kaibuksilanda

Pagarigan
Wilkes, 1810 – animal; (L.) Mill. – plant
Kuerdasnasken
fossil_rangefossil_range

Dagiti petsa a maipapan iti heolohia iti las-ud ti kadawyan nga ammo a kaadda ti grupo, naited kadagiti panawen; ti plantilia ti {{Geological range}} ket isu ti kadawyan a pamay-an iti panangipresenta daytoy a pakammo

Pagarigan
{{Geological range|Tengnga a Triasiko|Agdama}}
Kuerdaspagpilian
imageimage

Ti maysa a ladawan ti kameng ti grupo, maited a saan nga agraman iti pasakbay ti File: Image: ken Papeles: ken awanan kadagiti doble a pangrikep

Pagarigan
Argopecten irradians.jpg
Papelesmaisingasing
image_widthimage_width

awan ti deskripsion

Di ammonasukatanen
image_uprightimage_upright

awan ti deskripsion

Numeropagpilian
image_altimage_alt

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
image_captionimage_caption

Ti kapsion ti ladawan, no adda

Pagarigan
Ti mangmangan nga scallop ti luek ti Atlantiko
Kuerdaspagpilian
image2image2

awan ti deskripsion

Papelespagpilian
image2_captionimage2_caption

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
statusstatus

Ti kasasaad ti sientipiko a grupo, kadawyan nga adda a kas Nasuppiat wenno Naawat

Pagarigan
Disputed
Kuerdaspagpilian
status_systemstatus_system

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
status_refstatus_ref

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
grandparent_authoritygrandparent_authority

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
parent_authorityparent_authority

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
type_speciestype_species

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
type_species_authoritytype_species_authority

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
type_genustype_genus

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
type_genus_authoritytype_genus_authority

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
subdivision_rankssubdivision_ranks

awan ti deskripsion

Kuerdasmaisingasing
subdivisionsubdivision

awan ti deskripsion

Kuerdasmaisingasing
diversitydiversity

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
diversity_linkdiversity_link

awan ti deskripsion

Di ammopagpilian
diversity_refdiversity_ref

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
range_maprange_map

Ti nagan ti papeles ti ladawan, no adda, a mangipakpakita ti sakop ti heograpiko a habitat ti grupo, a saan nga agraman iti pasakbay ti File: Image: ken Papeles: ken awanan kadagiti doble a pangrikep

Pagarigan
Aplodontia rufa distribution map.png
Papelespagpilian
range_map_uprightrange_map_upright

awan ti deskripsion

Di ammopagpilian
range_map_captionrange_map_caption

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
synonyms_refsynonyms_ref

awan ti deskripsion

Kuerdaspagpilian
synonymssynonyms

Dagiti sabali pay a sientipiko a nagan a pakaammuan daytoy a grupo

Pagarigan
Kuerdaspagpilian

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar