Jump to content

Plantilia:End date

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Magisubli daytoy a plantilia ({{End date}}) iti maysa a petsa, wenno petsa-panawen. Mangiraman pay daytoy iti isu met laeng a petsa (ken panawen) a maduplikado iti maysa a nailemmeng (babaen ti CSS) a pormat ti petsa ti ISO, para iti panagusar iti uneg dagiti sabali a plantilia a mangiparuar a kadagiti mikropormat. Nasken koma daytoy a saan a mausar iti ruar dagiti kasta a plantilia. Nasayaat a maipapada ti grado no saan a magun-od ti CSS.

{{End date|tawen|bulan|aldaw}}

Dagiti pagarigan:

  • {{End date|1993|2|24}} -→ "Pebrero 24, 1993 (1993-02-24)"
  • {{End date|1993|2|24|08|30}} → "08:30, Pebrero 24, 1993 (1993-02-24T08:30)"

Ti maysa a pagpilian a parametro ti df, ket mabalin nga isaad iti "y" wenno "yes" (wenno iti ania man a pateg) tapno maiparang ti aldaw sakbay ti bulan. Kangrunaan daytoy a maus-usar kadagiti artikulo a maipanggep kadagiti pasamak iti lubong a ti aldaw ket sarunuenna ti bulan iti maysa a petsa.

Dagiti pagarigan:

  • {{End date|1993|2|24|df=yes}} → "24 Pebrero 1993 (1993-02-24)"

Dagiti parametro

[urnosen ti taudan]
Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti End date

Ti petsa a nagpatinggaan wenno nakawaswasan ti maysa a pasamak wenno entidad

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
YYYY1

end year

Numeropagpilian
MM2

end month

Numeropagpilian
DD3

end day of month

Numeropagpilian
HH4

end hours

Numeropagpilian
MM5

end minutes

Kasisigud
0
Numeropagpilian
SS6

end seconds

Kasisigud
0
Numeropagpilian
TZ7

time zone offset, “+02:00”, “-06:00” or “Z” for UTC

Liniapagpilian
day firstdf

boolean parameter to put the date before the month name

Kasisigud
false
Liniapagpilian

Kitaen pay

[urnosen ti taudan]