Jump to content

Plantilia:Hlist

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpartuat iti horisontal a listaan. Ti tunggal maysa a banag iti listaan ket mabalin a manayonan kadagiti estilo ti CSS babaen iti panangikabil iti nabilangan a parametro..

Panagusar[urnosen ti taudan]

Nalaka panagusar

{{hlist|umuna a banag|maikadua a banag|maikatlo a banag|...}}

Amin dagiti parametro

{{hlist
|umuna a banag|maikadua a banag|maikatlo a banag|...
|class   = klase
|style   = estilo
|list_style = estilo para iti etiketa ti ul
|item_style = estilo para kadagiti amin nga etiketa ti li
|item1_style = estilo para iti umuna nga etiketa ti li |item2_style = estilo para iti maikadua nga etiketa ti li |...
|indent  = lennek para iti listaan
}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

 • Dagiti panangipuesto a parametro (1, 2, 3...) - dagitoy ti listaan dagiti banag. No awan ti listaan dagiti banag, awan ti iparuar iti modulo.
 • class - ti naidumduma a klase para kadagiti etiketa ti <div>...</div> a mangpalikmut iti listaan, kas iti plainlinks.
 • style - ti naidumduma nga estilo ti CSS para kadagiti etiketa ti <div>...</div> a mangpalikmut iti listaan, kas iti font-size: 90%;.
 • list_style - ti naidumduma nga estilo ti CSS para kadagiti etiketa ti <ul>...</ul> a mangpalikmut iti listaan. Ti pormat ket kapada met laeng a kas ti parametro ti |style=.
 • item_style - ti naidumduma nga estilo ti CSS para iti listaan ti bambanag (dagiti etiketa ti <li>...</li>). Ti pormat ket kapada met laeng a kas ti parametro ti |style=.
 • item1_style, item2_style, item3_style... - ti naidumduma nga estilo ti CSS para iti tunggal maysa a listaan ti bambanag. Ti pormat ket kapada met laeng a kas ti parametro ti |style=.
 • indent - daytoy a parametro ket lennekanna ti listaan. Ti pateg ket nasken a bilang, kas iti 2. Ti lennek ket makarkulo iti em, ken daytoy 1.6 a beses ti pateg a nainaganan. No awan ti lennek a mainaganan, ti kasisigud ket sero.

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Maisurat Maiparang
{{hlist|maikabil1|maikabil2|maikabil3|maikabil4|maikabil5|maikabil6|maikabil7|maikabil8|maikabil9}}
 • maikabil1
 • maikabil2
 • maikabil3
 • maikabil4
 • maikabil5
 • maikabil6
 • maikabil7
 • maikabil8
 • maikabil9
{{hlist|Nangabak|Maikadua|Maikatlo a puesto|item_style=color:blue;}}
 • Nangabak
 • Maikadua
 • Maikatlo a puesto
{{hlist|Nangabak|Maikadua|Maikatlo a puesto|item_style=color:blue;|indent=2}}
 • Nangabak
 • Maikadua
 • Maikatlo a puesto
{{hlist|Nangabak|Maikadua|Maikatlo a puesto|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Nangabak
 • Maikadua
 • Maikatlo a puesto

Kitaen pay[urnosen ti taudan]