Plantilia:IMDb nagan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

IMDb nagan iti Internet Movie Database

Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Daytoy ti plantilia nga agpataud kadagiti silpo iti Internet Movie Database para kadagiti nagan ti tattao iti pelikula. Daytoy ket nasken laeng a mausar ti paset "dagiti silpo ti ruar" ti maysa nga artikulo.

Ti mangisilpo ti obra (pelikula/sine, Telebision wenno programa ti Web/serie, ay-ayam a video, kdpy.), usaren ti {{IMDb titulo}}.
Ti mangisilpo ti naisangayan nga episode ti telebision wenno episode ti serie ti Web, usaren ti {{IMDb episode}}.
Ti mangisilpo ti maysa listaan ti episode, usaren ti {{IMDb episodes}}.
Ti mangisilpo ti kompania, usaren ti {{IMDb kompania}}.
Ti mangisilpo ti karakter, usaren ti {{IMDb karakter}}.
Ti mangisilpo ti gunguna, usaren ti {{IMDb gunguna}}.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Ti parametro ti required ket ti numero ti ID . Ti plantilia ket usarenna ti titulo ti artikulo a kas ti angkla a teksto:

* {{IMDb nagan |ID}}
* {{IMDb nagan | id = ID }}

Ti panangisilpo ti teksto iti sabali ngem ti nagan ti artikulo, usaren ti maikadua a parametro:

* {{IMDb nagan|ID |Nagan}}
* {{IMDb nagan | id = ID | name = Nagan}}

Ti panangisilpo ti teksto manipud ti datos idiay Wikidata, saan nga agusar ti aniaman a parametro:

* {{IMDb nagan}}

Daytoy ket mabalin a mausar no ti panid ti Wikipedia ket aglaon kadagiti pangrikep ti panangipalpalawag; kas pagarigan ti panid ti John Smith (aktor) usaren ti {{IMDb nagan|0808774|John Smith}} tapno adda ti "John Smith iti Internet Movie Database" embes a ti "John Smith (aktor) iti Internet Movie Database". Daytoy ket nasken no kayat ti aginayon ti maysa a silpo ti IMDb iti maysa nga artikulo a maipanggep sabali a tao weeno banag ngem ti naisilpo a tao (kas pagarigan, no iramannmo ti silpo ti IMDb para kenni Bette Davis iti artikulo ni Joan Crawford , nasken nga inaganam ti nagan ni Bette Davis a kas ti teksto para iti silpo nga agus-usar it idaytoy a pagpilian).

Ti parametro ti |section= ket mabalin nga iyasentar iti award (mapili pay ti awards) wenno bio (mapili pay ti biography) tapno maisilpo kadagiti gunguna wenno biograpia a paset para iti dayta a tao.

  • {{IMDb nagan|0000008|Marlon Brando|section=award}} mangited ti:
Dagiti gunguna para kenni Marlon Brando iti Internet Movie Database
  • {{IMDb nagan|0000008|Marlon Brando|section=bio}} mangited ti:
Biograpia para kenni Marlon Brando iti Internet Movie Database

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti IMDb nagan

Daytoy a plantilia ket agpataud kadagiti silpo iti Internet Movie Database para kadagiti nagan ti tattao ti pelikula.

Dagiti parametro ti plantilia

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
IMDb ID1 id

Ti IMDb ID para iti puntaan a panid.

Numeronasken
Iparang ti nagan2 name

Nagan a kayatmo nga iparang . Kasisigud ti titulo ti artikulo.

Kuerdaspagpilian
IMDb a paset ti artikulosection

SIyasentar iti "award" wenno "awards" tapno maisilpo iti paset ti gunguna. Iyasentar iti "bio" wenno "biography" tapno maisilpo iti paset ti biograpia.

Kuerdaspagpilian

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar