Jump to content

Plantilia:IUCN/dok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia


Daytoy a plantilia ket mabalin a mausar a panangidakamat kadagiti amin a bersion ti Nalabbasit a Listaan kadagiti Naipangta a Sebbangan ti IUCN . Ti tarabay ti agar-aramat ken ti video ket mabalin a magun-od.

Ti makina ti panagbiruk ket adda ditoy.

Panagusar

Dagiti parametro

Amin dagiti sumaganad a parametro ket nasken malaksid ti accessdate ken assessors.

Parametro Deskripsion Pagarigan
 id Ti internal a numero nga idi ti nalabbasit a listaan. Iti http://www.iucnredlist.org/details/22718174/0, ti id ket 22718174, kasla ti url dita ngato.
 taxon Ti sientipiko a nagan Passer domesticus
 assessors Ti tao wenno grupo a nangamiris ti kasasaad dagiti sebbangan, no nainaganan BirdLife International
 assessment_year  Ti tawen idi pinategan ti nangamiris dagiti sebbangan. 2012
 version Ti bersion ti listaan 2012.2
 accessdate Ti petsa idi inkargam ti datos 18 Oktubre 2012


Blanko a mausar

Bertikal
{{IUCN
| id = 
| taxon = 
| assessors = 
| assessment_year = 
| version = 
| accessdate = 
}}
Horisontal
{{IUCN | id = | taxon = | assessors = | assessment_year = | version = | accessdate = }}

Dagiti nota

Ti maisingasing a dakamat ti baba dagiti panid ti salaysay ti IUCN ket aglaon kadagiti amin a datos a masapul babaen daytoy a plantilia malaksid para iti id, a maala manipud ti url ti panid. Ti iparuar daytoy a plantilia ket naitabas iti pormat a naisingasing a dakamat ti IUCN ken ti plantilia ti {{cite web}}.

Ti bersion ti IUCN ket saan nga iyallilaw itii bersion ti kriteria (kas iti 3.1).

Ti parametro ti {{{ref}}} ket pagpilian a masuportaran a mangpalubos kadagiti mainagananto a nagan ti reperensia, kas iti "harv" wenno {{harvid}}.

Maiparuar

{{IUCN
| id = 103818789
| taxon = ''Passer domesticus''
| assessor = BirdLife International
| assessor-link = BirdLife International
| assessment_year = 2017
| version = 2018.1
| access-date = 26 Oktubre 2018
}}

maited: BirdLife International (2017). "Passer domesticus". Nalabbasit a Listaan dagiti Naipangta a Sebbangan. Bersion 2018.1. Internasional a Kappon para iti Korserbasion ti Katutubo. Naala idi 26 Oktubre 2018.

Kitaen pay