Plantilia:Ikono ti ngato

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a meta plantilia ket inus-usar a katulong iti panagpartuat kadagiti ikono ti ngato, dagiti bassit nga ikono (kadawyan kadagiti 20x20 a piksel) iti lugar ti ngato a kanawan iti pampanid ti agar-aramat wenno dagiti artikulo. Daytoy a plantilia ket agus-usar ti sistema ti panangipakita ti kasasaad ti panid.

Panagusar[urnosen ti taudan]

{{Ikono ti ngato
| imagename  = Ladawan a mausar a kas ikono.
| wikilink   = Ti panid a pangisilpuan. Daytoy ti pakaipanan no pinduten ti ikono.
| description = Ti teksto a maipakita a panangipalawag no maikallautang ti panangitudo ti bao iti ikono.
| id      = Ti naisangayan nga id ket nasken no agusar kadagiti sabali nga ikono iti isu met laeng a panid.
}}

Dagiti mainayon a pagpilian:

| sortkey   = Mangipalubos iti panangiyurnos kadagiti ikono segun ti naited a sortkey.
| width    = Agusar iti sabali a kaakaba para kadagiti ladawan. Ti kasisigud ket 20.
| height    = Agusar ti sabali a katayag para kadagiti ladawan. Ti kasisigud ket 20.
| user     = Manginayon ti kategoria a mainayonto iti espasio ti agar-aramat.
| main     = Manginayon ti kategoria a mainayonto iti nangruna nga espasio ti artikulo.
| subpage   = Para iti kategorisasion kadagiti subpanid (default = no).
| nocat    = Ibaldadona ti ti automatiko a nainayon a kategoria (default = no).

Dagiti sumaganad a parametro ket saanen a maus-usar ken saanen a mabalin: |number=, |icon_nr=, |offset=, |extra-offset=, |class= ken |style=.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar