Jump to content

Plantilia:MONTHNUMBER

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket mangsubli ti sikliko a sibubukel a bilang ti bulan (nagbaetan ti 1 ken 12) iti bulan a ti pudno a bilang ket isu ti adda iti parametro. Iti pay pagpilian, ti bulan ket mabalin a maited iti naganna nga Ilokano (kompleto weeno naipangyababaan kadagiti 3 a karakter, nga adda dagiti dakkel a letra wenno dagiti bassit a letra).

Daytoy ket saan a nasayaat a mausar iti "subst:"

Eskritu:
{{MONTHNUMBER|bulan}}
  • Ti pateg ti bulan ket naipatarus a modulo 12 (dagiti umuna a sobra a sero ket saan a maikaskaso, dagiti negatibo a bilang ket mabalin a maawat, amin dagiti bilang ket maipabukel).
Kas pagarigan kadagiti alagaden a nagan ti bulan iti Ilokano:
{{MONTHNUMBER|enero}} mangited ti 1
{{MONTHNUMBER|pebrero}} mangited ti 2
{{MONTHNUMBER|marso}} mangited ti 3
{{MONTHNUMBER|abril}} mangited ti 4
{{MONTHNUMBER|mayo}} mangited ti 5
{{MONTHNUMBER|hunio}} mangited ti 6
{{MONTHNUMBER|hulio}} mangited ti 7
{{MONTHNUMBER|agosto}} mangited ti 8
{{MONTHNUMBER|septiembre}} mangited ti 9
{{MONTHNUMBER|oktubre}} mangited ti 10
{{MONTHNUMBER|nobiembre}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|disiembre}} mangited ti 12
Kas pagarigan para kadagiti amin a pangyababaan ti nagan ti bulan iti Ilokano:
{{MONTHNUMBER|ene}} mangited ti 1
{{MONTHNUMBER|peb}} mangited ti 2
{{MONTHNUMBER|mar}} mangited ti 3
{{MONTHNUMBER|abr}} mangited ti 4
{{MONTHNUMBER|may}} mangited ti 5
{{MONTHNUMBER|hun}} mangited ti 6
{{MONTHNUMBER|hul}} mangited ti 7
{{MONTHNUMBER|ago}} mangited ti 8
{{MONTHNUMBER|sep}} mangited ti 9
{{MONTHNUMBER|okt}} mangited ti 10
{{MONTHNUMBER|nob}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|dis}} mangited ti 12
Kas pagarigan para kadagiti amin ng alagaden a bilang ti bulan:
{{MONTHNUMBER|1}} mangited ti 1
{{MONTHNUMBER|2}} mangited ti 2
{{MONTHNUMBER|3}} mangited ti 3
{{MONTHNUMBER|4}} mangited ti 4
{{MONTHNUMBER|5}} mangited ti 5
{{MONTHNUMBER|6}} mangited ti 6
{{MONTHNUMBER|7}} mangited ti 7
{{MONTHNUMBER|8}} mangited ti 8
{{MONTHNUMBER|9}} mangited ti 9
{{MONTHNUMBER|10}} mangited ti 10
{{MONTHNUMBER|11}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|12}} mangited ti 12
Kas pagarigan para kadagiti bilang ti bulan nga adda dagiti sobra nga umuna a sero:
{{MONTHNUMBER|01}} mangited ti 1
{{MONTHNUMBER|02}} mangited ti 2
{{MONTHNUMBER|03}} mangited ti 3
{{MONTHNUMBER|04}} mangited ti 4
{{MONTHNUMBER|05}} mangited ti 5
{{MONTHNUMBER|06}} mangited ti 6
{{MONTHNUMBER|07}} mangited ti 7
{{MONTHNUMBER|08}} mangited ti 8
{{MONTHNUMBER|09}} mangited ti 9
Kas pagarigan para iti bilang ti bulan a nakissayan ken sumurok, para kadagiti nakarkulo a pateg:
{{MONTHNUMBER|-1200}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|-1201}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|-1212}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|-12}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|-11}} mangited ti 1
{{MONTHNUMBER|-10}} mangited ti 2
{{MONTHNUMBER|-9}} mangited tis 3
{{MONTHNUMBER|-8}} mangited ti 4
{{MONTHNUMBER|-7}} mangited ti 5
{{MONTHNUMBER|-6}} mangited ti 6
{{MONTHNUMBER|-5}} mangited ti 7
{{MONTHNUMBER|-4}} mangited ti 8
{{MONTHNUMBER|-3}} mangited ti 9
{{MONTHNUMBER|-2}} mangited ti 10
{{MONTHNUMBER|-1}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|-0.9999}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|-0.5}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|-0.0001}} mangited ti 11
{{MONTHNUMBER|0}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|0.0001}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|0.5}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|0.9999}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|12.0001}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|12.5}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|12.9999}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|13}} mangited ti 1
{{MONTHNUMBER|14}} mangited ti 2
{{MONTHNUMBER|24}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|1200}} mangited ti 12
{{MONTHNUMBER|1201}} mangited ti 1
{{MONTHNUMBER|1212}} mangited ti 12
Kas pagarigan para iti imbalido a nagan ti bulan:
{{MONTHNUMBER|xx}} mangited ti Biddut a panangiyebkas: Di mabigbigan a balikas ti "xx".

Kitaen pay[urnosen ti taudan]