Plantilia:Marebba a panangpili

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Kasano ti panagtaripato ti pannakaiparang daytoy a plantilia
  • Usaren ti {{Nagan ti plantilia |state=collapsed}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba.
  • Usaren ti {{Nagan ti plantilia |state=expanded}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (napno a makita) naipadakkel.
  • Usaren ti {{Nagan ti plantilia |state=autocollapse}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba no laeng adda ti sabali a plantilia nga isu met laeng a kita iti panid.
  • No naiyasentar iti sabali (kitaen ti parametro a state iti kaunegan ti kodigo ti plantilia), ti autocollapse ket isu ti kasisigud a kasasaad.
Dokumentasion ti plantilia

Ti plantilia ti {{Marebba a panangpili}} ket mangited ti agpapada a mensahe para iti panagilak-am kadagiti panid ti plantilia a dagiti plantiliana ket mangiraman ti parametro ti state (ti pannakarebbada ket mabalin a mataripato).

Daytoy ket mabalin a mausar iti panid ti plantilia (mabalkot iti kaunegan dagiti etiketa ti <noinclude></noinclude> ), wenno idiay {{dokumentasion}} a subpanid ti plantilia.

Mangipakita ti pagpilian a panagusar ti nagan nga state[urnosen ti taudan]

No, ti plantilia a nakailak-aman ti {{Marebba a panangpili}}, ti state a parametro ti dayta a plantilia ket napakabaelanen isu a saanen a managanan no matawaganen ti plantilia – kas iti parametro a state ket mangiraman ti {{{1| }}}, kas ti

|state = {{{state|{{{1|}}}}}}
wenno
|state = {{{state|{{{1|<noinclude>expanded</noinclude>}}}}}}
kdpy

kapalsanna

{{marebba a panangpili |statename=optional}}

mangikkat kadagiti pagarigan ti "state=" manipud ti mensahe ti {{marebba a panangpili}}, kas ti

Kasano ti panagtaripato ti pannakaiparang daytoy a plantilia
  • Usaren ti {{Nagan ti plantilia |collapsed}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba.
  • Usaren ti {{Nagan ti plantilia |expanded}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (napno a makita) naipadakkel.
  • Usaren ti {{Nagan ti plantilia |autocollapse}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba no laeng adda ti sabali a plantilia nga isu met laeng a kita iti panid.
  • No naiyasentar iti sabali (kitaen ti parametro a state iti kaunegan ti kodigo ti plantilia), ti autocollapse ket isu ti kasisigud a kasasaad.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar