Jump to content

Plantilia:Navbar/dok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Panagusar[urnosen ti taudan]

Sapasap[urnosen ti taudan]

No ti maysa kadagiti sumaganad a kas pagarigan ket maikabil iti uneg ti naited plantilia, daytoy ket aginayon ti annong a pagdaliasatan ti navbar:

{{navbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1}}
{{navbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1}}
{{navbar|{{subst:PAGENAME}}|fontstyle=color:green}}

Ti {{subst:PAGENAME}} ket masukatanto iti nagan ti plantilia no rakraken babaen dagiti server. Kas pagarigan, {{navbar|navbar/dok}} ket mangited ti:

Kadakkel ti letra[urnosen ti taudan]

Ti kadakkel ti letra ket 88% no mausar iti navbar, ken 100% no maiyumok iti navbox. Iti navbar, ti dagsenna ket "normal"; no maiyumok iti navbox, daytoy ket mangala ti akinruar a pannakayasentar. Ti middot ket napuskol.

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Dagiti nasken a parametro[urnosen ti taudan]

  • {{navbar|Nagan ti plantilia}} – nasken ti nagan ti plantilia

Dagiti pagpilian a parametro[urnosen ti taudan]

Dagiti pagpilian Dagiti parametro Mangited ti... "Apat" ti plantilia
Batayan {{navbar|Nagan ti plantilia}}
Sabali a teksto {{navbar|Nagan ti plantilia|text=Daytoy a plantilia:}}
Awan ti teksto ti "Daytoy a kahon:" {{navbar|Nagan ti plantilia|plain=y}} {{view}}
Ababa a bersion {{navbar|Nagan ti plantilia|mini=y}} {{v}}
Adda dagiti pangrikep {{navbar|Nagan ti plantilia|brackets=y}}
Dagiti wadan ti agraman iti estilo ti letra(span) {{navbar|Nagan ti plantilia|fontstyle=color: green; font-style: italic;}}
Dagiti wadan iti estilo ti sibubukel a plantilia (div) {{navbar|Nagan ti plantilia|style=float:right; background: Beige; padding: 5px; border: 1px solid;}}

Dagiti naikkaten a parametro[urnosen ti taudan]

Dagiti parametro ti miniv=1, viewplain=1, nodiv=1 ken fontcolor= ket naikkaten. Ti panagaramid ti makita laeng a bersion, imbes ket nga usaren dagiti plantilia ti {{v}} wenno {{view}}.

Dagiti nota[urnosen ti taudan]

Ti Navbar ket nailaon iti uneg ti <div>...</div> tapno makalaon ti horisontal a nabilangan a listaan. Gapu ti daytoy, daytooy ket saan a mabalin a maikabil iti uneg ti <span>...</span> wenno sabali a nailinia nga elemento ,gapu ta ti Tidy ket simpaenna' dagitoy a situasion a pakabirukanna dagiti muton ga elemento iti uneg dagiti nailinia nga elemento.

Naisagana[urnosen ti taudan]

{{Navbar-header}}
Ipuestona ti iti kanawan nga igid ti linia, masansan a maus-usar iti saan a marebba a paulo ti navbox.
{{Navbar-collapsible}}
Mausar a maikuyog kadagiti marebba a tabla, itumpawna ti iti kasumbangir ti langa ti [ilemmeng]/[ipakita] .

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Navbar

No maikabil iti maited a plantilia, daytoy ket aginayon ti annong a pagdaliasatan ti navbar

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Nagan ti plantilia1

Ti nagan ti plantilia, tapno dagiti silpo ket hustoda nga agbalin

Kasisigud
Kuerdasnasken
Sanbali a tekstotext

Mangpalubos ti naiduma a teksto a mangsukat ti kasisigud a balikas ti 'daytoy a kahon'

Kasisigud
Daytoy a kahon
Kuerdaspagpilian
Awan ti teksto ti 'Daytoy a kahon:'plain

Ikkatenna ti 'Daytoy a kahon'

Kasisigud
0
Numeropagpilian
Ababa aBersionmini

Pabassitenna ti teksto ti K T U

Kasisigud
0
Numeropagpilian
Adda dagiti pangrikepbrackets

Agnayon kadagiti pangrikep sakbay ken kalpasan dagiti silpo

Kasisigud
0
Numeropagpilian
Maris tiletrafontstyle

Mangpalubos ti mangbaliw ti maris ti letra (iti pormat ti color:green)

Kasisigud
Kuerdaspagpilian
Ipatumpaw iti igidstyle

Mangpalubos ti plantilia a tumpaw iti igid (format=float:right)

Kasisigud
float:left
Kuerdaspagpilian

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar