Plantilia:Oras/CST tangdan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

-5 hours

Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket subplantilia ti {{Oras}}. Saan a dagus nga usaren daytoy a plantilia. Imbes ket nga usaren ti {{Oras}}.

Ti {{Oras}} ket agiparang iti agdama ng aoras iti naisangayan a sona ti oras. Ti oras ket nakarkulo a naibatay ti tangdan manipud ti UTC para iti naisangayan a sona ti oras a naikeddeng no agdama nga aktibo ti oras a panagin-inut ti lawag iti dayta a sona ti oras. Ti tangdan para iti tunggal maysa a naisayangkat a sona ti oras ket nakarkulo iti subplantilia (malaksid para iti UTC).
Laglagipen: Kaaduan kadagiti panid ti Wikipedia ket agiparparang ti naiduldulin (cached) a bersion ti panid tapno mapabassit ti karga ti server, isunga ti plantilia ket agiparang laeng ti agdama nga oras iti kinaudi a pannakaipasadiwa ti panid.

Panagusar[urnosen ti taudan]

{{Oras}}  →  05:37, Oktubre 1, 2023 (UTC) (Purgaen)
{{Oras|HST}}  →  19:37, Septiembre 30, 2023 (HST) (Purgaen)
{{Oras|AleutST}}  →  20:37, Septiembre 30, 2023 (AleutT) (Purgaen)
{{Oras|AKST}}  →  21:37, Septiembre 30, 2023 (AKT) (Purgaen)
{{Oras|PST}}  →  22:37, Septiembre 30, 2023 (PT) (Purgaen)
{{Oras|MST}}  →  23:37, Septiembre 30, 2023 (MT) (Purgaen)
{{Oras|CST}}  →  00:37, Oktubre 1, 2023 (CT) (Purgaen)
{{Oras|EST}}  →  01:37, Oktubre 1, 2023 (ET) (Purgaen)
{{Oras|AST}}  →  02:37, Oktubre 1, 2023 (AT) (Purgaen)
{{Oras|NST}}  →  03:07, Oktubre 1, 2023 (NT) (Purgaen)
{{Oras|PMST}}  →  03:37, Oktubre 1, 2023 (PMT) (Purgaen)
{{Oras|WGT}}  →  03:37, Oktubre 1, 2023 (WGT) (Purgaen)
{{Oras|UTC}}  →  05:37, Oktubre 1, 2023 (UTC) (Purgaen)
{{Oras|GMT}}  →  06:37, Oktubre 1, 2023 (GMT / BST) (Purgaen)
{{Oras|CET}}  →  07:37, Oktubre 1, 2023 (CET / CEST) (Purgaen)
{{Oras|EET}}  →  08:37, Oktubre 1, 2023 (EET) (Purgaen)
{{Oras|IST}}  →  11:07, Oktubre 1, 2023 (IST) (Purgaen)
{{Oras|WIT}}  →  12:37, Oktubre 1, 2023 (WIT) (Purgaen)
{{Oras|BT}}  →  13:37, Oktubre 1, 2023 (BT) (Purgaen)
{{Oras|PHT}}  →  13:37, Oktubre 1, 2023 (PHT) (Purgaen)
{{Oras|EIT}}  →  14:37, Oktubre 1, 2023 (EIT) (Purgaen)
{{Oras|JST}}  →  14:37, Oktubre 1, 2023 (JST) (Purgaen)
{{Oras|NTT}}  →  15:07, Oktubre 1, 2023 (NTT) (Purgaen)
{{Oras|ChST}}  →  15:37, Oktubre 1, 2023 (ChST) (Purgaen)
{{Oras|NZST}}  →  18:37, Oktubre 1, 2023 (NZST) (Purgaen)

Dagiti subplantilia[urnosen ti taudan]

Dagitoy a subplantilia ket inus-usar a mangkarkulo ti agdama a tangdan manipud ti UTC para iti tungngal maysa a sona ti oras, a mangikeddeng no agdama nga aktibo wenno saan ti oras a panagin-inut ti lawag.

Dagiti biddut[urnosen ti taudan]

Ti panangibaga ti saan pay a naisayangkat a sona ti oras iti umuna nga argumento ket pagbanaganto ti maysa a biddut, a maiparang ti panagusar ti {{FormattingError}}. Dagiti panid nga aglaon ti saan a husto a panagusar ti daytoy a plantilia ket agparang idiay Kategoria:Pampanid nga adda dagiti saan a husto a panagporma a panagusar dagiti plantilia.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]