Jump to content

Plantilia:Pakdaar ti panagurnos panid ti agar-aramat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Panagusar[urnosen ti taudan]

Isengngat a kas maysa a pakdaar ti panagurnos para iti panid ti agar-aramat a kas {{Pakdaar ti panagurnos panid ti agar-aramat}}.

Kas pagarigan:

Ti mangisengngat[urnosen ti taudan]

Ti mangisengngat, mapanka iti panidmo nga agar-aramat. Pinduten ti buton ti 'urnosen daytoy a panid' iti ngato. No agparangen ti pagurnosan a tawa, addanto dagiti bassit a balikas iti ngato ti pagurnosan a kahon a mabasa kas ti 'Pakdaar ti panid'. Pinduten daytoy, kalpasanna partuaten ti panid a tinawtawagan ti Agar-aramat:Naganmo/Pakdaar ti panagurnos. No saanmo a makita ti 'Pakdaar ti panid', imakiniliam ti Agar-aramat:Naganmo/Pakdaar ti panagurnos idiay kahon a pagbirukan (a saan a mangipakita kadagiti mabirukan ken mangpalubos kenka nga agpartuat iti panid iti daytoy a nagan. Kadagitoy dua a kaso, mabalinmonton nga ipekket ti
{{Pakdaar ti panagurnos panid ti agar-aramat}} iti panid ket idulin daytoy. Kalpasanna, no addanto mangpindut ti panidmo nga agar-aramat, addanto kahon a mangipalagid kaniada.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar