Jump to content

Plantilia:Pangisukat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia


Inayon daytoy a kahon ti mensahe iti dokumentasion ti plantilia tapno nadaras a maipalawag dagiti alagaden ti pangisukat para iti plantilia.

Dagiti parametro

[urnosen ti taudan]

Ti umuna aparametro ket mangisengngat ti balikas a baetan ti "nasken" ken "adda", a kas "kankanayon", "saan uray kaano man" kdpy. No imbes ket nga awan balikas, agisengngat iti baetan.

Ti maikadua aparametro ket pagpilian. Daytoy ket manginayon ti teksto iti gibus ti sentensia.

Kas pagarigan

[urnosen ti taudan]

{{Pangisukat|laeng|no naulep ken mangrugi nga agarbis}}

mapataud:

(Laglagipen a ti napno a panagsaedeng (tuldek) ket nasken a saan a mainayon iti gibus. Daytoy a plantilia ket automatikonto a manginayon.)

Kitaen pay

[urnosen ti taudan]