Plantilia:Pugto a numero

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpataud ti pugto a nabukel a bilang a nagbaetan ti 0 ken count-1.

Panagusar[urnosen ti taudan]

 • {{Pugto|count|seed|prime}}
 • Pagpilian amin a parametro ket pagpilian ken adda dagiti kasisigud a pateg. Dagiti ket nasken a nabukel a bilang.
 • Ti kasisigud a count ket 100 (isu a babaen ti kasisigud, daytoy a plantilia ket agpataud kadagiti pateg a baetan ti 0 ken 99) ken nasken a saan a sero.
 • Ti kasisigud a seed ket {{#time:z}} ken mabalin a maiyasentar iti aniaman a nabukel a bilang (inus-usar a panagpataud dagiti naisangayan a pateg iti isu met laeng a panid).
 • Ti kasisigud a prime ket 67 ken nasken a prime number a nangatngato ngem 17 (inus-usar a panagpataud dagiti naisangayan a pateg iti isu met laeng a panid).
Kas pagarigan ti panagpataud kadagiti bilang a nagbaetan ti 0 ken 999:
 • {{Pugto|1000}} = 591
 • {{Pugto|1000|77|67}} = 591 (kapadpada ti adda dita ngato)
 • {{Pugto|1000|77|61}} = 894 (daytoy ket dagiti sabali ket nasken nga aggigiddiat)
 • {{Pugto|1000|6}} = 834
 • {{Pugto|1000|5}} = 767
 • {{Pugto|1000|4}} = 700
 • {{Pugto|1000|3}} = 633
 • {{Pugto|1000|2}} = 566
 • {{Pugto|1000|1}} = 499
 • {{Pugto|1000|0}} = 432
 • {{Pugto|1000|1|17}} = 840 (pagdumadumaan ti nangruna a bilang)
 • {{Pugto|1000|1|19}} = 578
 • {{Pugto|1000|1|23}} = 75
 • {{Pugto|1000|1|29}} = 299
 • {{Pugto|1000|1|31}} = 51
 • {{Pugto|1000|1|37}} = 298
 • {{Pugto|1000|1|41}} = 763
 • {{Pugto|1000|1|43}} = 499
 • {{Pugto|1000|1|47}} = 22
 • {{Pugto|1000|1|51}} = 522
 • {{Pugto|1000|1|53}} = 238
 • {{Pugto|1000|1|59}} = 449
 • {{Pugto|1000|1|61}} = 197
 • {{Pugto|1000|1|67}} = 432
 • {{Pugto|1000|1|71}} = 920
 • {{Pugto|1000|1|73}} = 700
 • {{Pugto|1000|1|79}} = 947
Nota:
 • Ti panangidumaduma ti seed ket mangilinia nga agpataud kadagiti bilang nga agpataud ti nailinia a panagsasaruno iti isu met laeng a panid, nga adda dagiti agpada a sikliko nga agpang;
 • Ti panangidumaduma ti prime (no dagitoy ket pangis a nangruna a bilbilang) ket agpataud ti pugto nga adda ti nawaya a pugto a pannakaiwarwaras.
 • Laglagipen a no ti count ket agpada (a kas ti 100 babaen ti kasisigud, wenno 1000 kadagiti kaspagarigan dita ngato), dagiti mapataud a bilang (iti isu met laeng a panid) ket pangis amin wenno amin ket agpada no pagdumadumaan ti seed wenno prime, malaksid no kagudua dagiti matawtawagan ket agus-usar iti agpada a seed ken dagiti dadduma ket agus-usar iti maysa a pangis a seed. Nupay kasta, dagiti maudi a pannaka-awag ket pagsinnublatenna pay laeng ti pangis ken agpapada a bilang iti maiparuar (daytoy a parikut ket mapasamak laeng iti isu met laeng a panid nga adda dagiti nadumaduma a pugto a bilang kadagiti maawagan).
 • Iti isu met laeng a panid, dagiti nadumaduma a pannaka-awag iti daytoy a plantilia nga addaan kadagiti agpapada a parametro ket agpataudto iti isu met laeng a maiparuar a pateg, isu a mabalin ti agpartuat kadagiti silpo a mainaig iti isu met laeng nga artikulo.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar