Jump to content

Plantilia:Px

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket isu ti {{px}} a meta a plantilia.

Tulunganna dagiti plantilia a kas dagiti infobox, ti panagbalin kadagiti ladawan iti porma a "40" wenno "40px". Addaan daytoy iti tallo a parametro ken isublina ti umuna nga adda nagyanna. Iti umuna a naipalpalawag a saan nga awan ti nagyanna. Ti kasisigud a pateg ti kalawa ti ladawan ket maikabil a kas ti maikadua wenno maikatlo a parametro.


Adda ditoy ti maaramid daytoy a plantilia. Kodigo iti kanigid, ti maiparang iti kanawan:

{{px|40}} = 40px
{{px|40px}} = 40px

Ken ti panagpili ti maikadua wenno maikatlo a parametro a kas kasisigud a pateg no awan ti umuna wenno ti maikadua a parametro ket awan ti nagyanna wenno saan a naipalpalawag.

{{px|50}} = 50px
{{px|50px}} = 50px
{{px|60}} = 60px
{{px|60px}} = 60px

Ken adda ditoy ti panagusar ti uneg ti plantilia:

[[Image:{{{image}}} | {{px|{{{size|}}}}} | {{{caption|}}} ]]
[[Image:{{{image}}} | {{px|{{{size|}}}|250}} | {{{caption|}}} ]]
[[Image:{{{image}}} | {{px| {{{size|}}} | {{{width|}}} | 250 }} | {{{caption|}}} ]]

Kitaen pay

[urnosen ti taudan]
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar