Plantilia:TEMPLATENAMEE

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

No mausar daytoy ti /dok a subpabid ti plantilia, ti {{TEMPLATENAMEE}} ipateganna iti nagan ti mainaig a plantilia. Ti resulta ket hustonto no ti gibus a panid ket ti /dok a subpanid wenno ti pudno a panid ti plantilia. Ti plantilia ket mangaramid ti naipangruna a kaso para iti magan ti espasio ti Plantilia:: ti pasaruno a Plantilia: ket maikkatto.

Laglagipen a ti resulta ket makodiguanto iti URL ti wiki. Para iti bersion a nasayaat para iti panagiparangy, kitaen ti {{TEMPLATENAME}}.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Ti plantilia ket mangala ti maysa a parametro: override. Iti kadawyan, daytoy a plantilia ket mangduktal no ti gibus a panid ket dokumentasion a panid babaen ti panagkita ti kaadda ti /doc a subpanid. No ti panid ti dokumentasion ket adda iti sabali a nagan—kas pagarigan, iti sabali a pagsasao—nasken nga ikabil ti husto a nagan ti subpanid a maipasa iti override. Kas pagarigan, no ti dokumentasion a subpanid ket nanaganan ti Dokumentasion:

{{TEMPLATENAMEE|override=Dokumentasion}}

Dagiti sumaganad a subpanid ket kanayonto a maikkat:

  • /dok
  • /pagipadasan
  • /subokan

Ti parametro ti {{{masapul}}} ket mabalin nga iyasentar iti puntaan a subpanid a nasken a pakabalinan ti plantilia. No ti agdama a subpanid ket saan nga agpada iti {{{masapul}}} ken ti argumento ket saan a maikkat, awan ti ipategan ti plantilia. Daytoy ket naserbi tapno mapawilan dagiti agtutuloy a silo kadagiti panid ti plantilia a mabalin a bukoddda nga agreperensia kaniada.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]