Jump to content

Plantilia:Text

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

{{{1}}}

Dokumentasion ti plantilia

Agiparang daytoy a plantilia ti teksto a naipasa a kas ti ukuna a di nainaganan a parametro. Naserbi daytoy tapno pabalinen a naisangayan dagiti tabas a mabalin a bigbigen dagiti bot. Ti kasta, daytoy a plantilia ket nasken a saan a pangisukat wenno madadael ti panggepna.

Pagarigan
"{{text|Foo}}" ragresulta iti "Foo"

Ti adu pay mangpabalin a naisangayan dagiti tabas, mangsuporta pay daytoy a plantilia iti maysa a pagpilian a maikadua a di nanaganan a parametro. No adda, agsisilponto dagiti dua a parametro.

Pagarigan
"{{text|Fo|o}}" agresulta iti "Foo"

Daytoy nga apekto ket mabalin pay a mapataud iti "{{text|Fo}}o" wenno "{{text|Fo}}{{text|o}}" wenno dagiti nadumaduma a kapada a tabas, ngem ti panangikabil ti sibubukel a tabas iti maysa a plantilia ket nasaysayaat a maawatan.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]