Plantilia:Userboxtop

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Kahon ti agar-aramat
Dokumentasion ti plantilia

Mabalin amausar daytoy a plantilia tapno makaurnong kadagiti ladawan wenno kahon ti agar-aramat iti bugbugtong a batong ken nalaka a panangigrupo.

Pangngaasi a saan nga usaren kadagiti artikulo: para kadagiti napalabas a rason daytoy a plantilia ket agus-usar kadagiti nadumaduma nga alagaden para iti panangitumpaw a kakuyog dagiti sabali a plantilia ken pakaiturongan daytoy kadagiti saan a maipadto a resulta. No kayat a pagtutuonen dagiti banag iti maysa nga artikulo iti maysa a rason, usaren ti {{tuon}}. No mausar daytoy a plantilia iti nangruna a nagan ti espasio, inayonna dagiti panid iti kategoria:Dagiti artikulo a saan a husto nga agus-sar kadagiti plantilia ti kahon ti agar-aramat.

Panagusar[urnosen ti taudan]

{{ userboxtop
| toptext     = 
| align      = 
| left      = 
| backgroundcolor = 
| bordercolor   = 
| extra-css    =
| textcolor    = 
}}

{{nagan ti kahon ti agar-aramat1}}
{{nagan ti kahon ti agar-aramat2}}
{{nagan ti kahon ti agar-aramat3}}
{{nagan ti kahon ti agar-aramat4}}
{{...kdpy}}}

{{userboxbottom}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Dagiti panangipalawag kadagiti parametro ket adda dita baba. Amin dagiti parametro ket pagpilian laeng.

Parametro Dagiti mabalin a pateg
toptext (wenno ti umuna a panangipuesto a parametro) Tuonanna ti alagaden a teksto ken silpo ti kahon ti agar-aramat. Mabalin a mairaman ti wiki-markup.
align left wenno right (kasisigud)
left Ania man a pateg ti margin ti kanigid. Kasisigud iti 1.
backgroundcolor Ania man a maris ti web (nagan wenno #XXXXXX pormat ti hex). Kasisigud iti#FFFFFF.
bordercolor Ania man a maris ti web (nagan wenno #XXXXXX pormat ti hex). Kasisigud iti #99B3FF.
extra-css Mangpalubos a maikkan kadagiti maipatinayon nga estilo ti CSS.
textcolor Ania man a maris ti web (nagan wenno #XXXXXX pormat ti hex). Kasisigud iti #000000.

Mabalin pay ti manginayon kadagiti panagtukkol babaen ti panagusar ti {{userboxbreak}}. Kitaen ti plantilia para kadagiti panangipalawag.

Panangilemmeng kadagiti kahon ti agar-aramat[urnosen ti taudan]

Mabalin nga ilemmeng dagiti kahon ti agar-aramat nga agus-usar kadagitoy (ken dagiti pay dadduma) a porma iti gunglo ti naibatay ti plantilia a kahon ti agar-aramat. Mapanka laeng iti Espesial:Mypage/skin.css, a manibaw-ing kenka iti agdama a papeles ti CSS ti kudil, ken inayon ti sumaganad–

table.userboxes { display: none; }

Dagiti baw-ing[urnosen ti taudan]

Kitaen pay[urnosen ti taudan]