Sala

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Moderno a sala

Ti sala ket maysa a tipo ti arte ken kadawyan a mangiraman iti panagggunay ti bagi, ken kadawyan daytoy a ritmiko ken iti samiweng. Daytoy ket naararamid kadagit iadu a kultura a kas porma ti managrikna a panagiyebkas, sosial a pannakitignay, wenno panagwatwat, iti maysa a espiritual wenno ti panagpabuya, ken masansan pay nga inus-usar a panangiyebkas kadagiti kapanunotan wenno panangibaga ti istoria. Ti sala ket mabalin pay a maikeddeng a kas maysa a porma ti di berbo a pannakisinnarita a nagbaetan ti tattao wenno dagiti ayup, kasla dagiti sala ti uyokan ken dagiti tabas ti panagkukua kasla dagiti sala ti panaginnala.

Dagiti panangipalpalawag no ania ti pakabuklan ti sala ket segun kadagiti sosial ken kultural nga ugali ken dagiti sensibilidad ti estetika, artistiko ken moral.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nota

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Dagiti midia a mainaig iti Sala iti Wikimedia Commons
  • Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Dance". Encyclopædia Britannica (iti Ingles) (Maika-11 nga ed.). Cambridge University Press.
  • Dagiti naipakasaritaan a panangiladawan ti panagsala manipud idi 3300 S.K. aginggana idi 1911 A.D. manipud idiay Gandat ti Gutenberg
  • Nailian a Museo ti Sala ti Estados UNidos ken Salas ti Dayaw