Jump to content

Sasao a Left May

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Left May
Arai
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Baro a Guinea
Lingguistika a pannakaidasigLeft May – Kwomtari ?
Glottologleft1242

Ti sasao a Left May wenno Arai ket ti bassit a pamilia ti pagsasao dagiti kagudua a dosena ti asideg nga agkakabagian ngem saan nga agsinnaranay a maawatan a pagsasao iti sentro ti Baro a Guinea, iti igid ti bangkag ti Karayan May. Adda laeng dagiti agarup a 2,000 nga agsasao.

Dagiti pagsasao ket:

Iteri (Rocky Peak), Nakwi, Ama, Nimo, Owiniga, ken (mabalin) ti Bo.

Kaarruba ti Left May ti sasao nga Amto–Musan, ngem saan nga agparang a kabagianda (Laycock 1973; 1975).

Insilpo ni Malcolm Ross (2005) ti sasao a Left May iti sasao a Kwomtari–Baibai ni Laycock iti pamilia a Left May – Kwomtari, a naibatay kadagiti panagpapada dagiti pangsandi ti Rocky Peak. Nupay kasta, saanna pay a sinimpa dagiti biddut ti panangidasig ni Laycock, ken saan a nalawag no dagiti silpo ket kadagiti pagsasao a Kwomtari wenno Fas.

Kiaten pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Laycock, Donald C. (1973). Sepik languages: checklist and preliminary classification. Canberra: Dept. of Linguistcs, Research School of Pacific Studies, Australian National University. ISBN 978-0-85883-084-4. OCLC 5027628.
  • Laycock, Donald C. (1975). "Sko, Kwomtari, and Left May (Arai) phyla". Iti Stephen A. Wurm (ed.). Papuan languages and the New Guinea linguistic scene: New Guinea area languages and language study 1. Canberra: Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University. pp. 849–858. OCLC 37096514.
  • Ross, Malcolm (2005). "Pronouns as a preliminary diagnostic for grouping Papuan languages". Iti Andrew Pawley; Robert Attenborough; Robin Hide; Jack Golson (dagiti ed.). Papuan pasts: cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples. Canberra: Pacific Linguistics. pp. 15–66. ISBN 0-85883-562-2. OCLC 67292782.