Sasao a Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea
Asmat–Ok
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Baro a Guinea
Lingguistika a pannakaidasigTrans–Baro a Guinea
  • Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea
Pannakabingbingay
Glottologcent2116
Mapa ti sasao a Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea ti Baro a Guinea
  Ti Sasao a Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea
  Dadduma a sasao a Trans–Baro a Guinea
  Dadduma asasao a Papuano
  Sasao nga Austronesio
  Di matagtagitao

Ti sasao a Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea ket ti naisingasinga a pamilia ti sasao a Trans–Baro a Guinea. Dagitoy ket parte idi ti kasisigud a singasing ti Trans–Baro a Guinea da Voorhoeve & McElhanon, ngem napabassiten ti sakop babaen ti kagudua (manipud iti siam a pamilia iti uppat) iti panangidasig ni Malcolm Ross. Segun kenni Ross, daytoy ket saan a nalawag no dagiti panagpapada iti pangsandi iti pagbaetan dagiti uppat a nabati a sanga ti Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea ket dagiti pannakaala para kadagiti porma ti proto-Trans–Baro a Guinea wenno dagiti nakibingayan nga inobasion a mangipalawag ti bugbugtong a sanga ti Trans–Baro a Guinea. Nawaya nga insupsuppiat ni Voorhoeve para iti maysa a pakikabagian nga Awyu–Ok, ken timmuntunos met ni Foley a ti Asmat ket mabalin nga as-asideg iti Awyu ken Ok ti sasao a Trans–Baro a Guinea. Uray no kasta, dagiti uppat nga agmaymaysa a sanga ti napabassit a Tengnga ken Abagatan a Baro a Guinea ket nalawagda nga umiso a pamilia.

Italinaay laeng ti Ethnologue (2009) ti Awyu–Dumut ken Ok, ken tinawtawagan ti sanga iti Ok–Awyu, ken ikabilna ti Asmat ken Mombuma kas dagiti nawaya a sanga ti Trans Baro a Guinea. Isilpo da Loughnane & Fedden (2011) ti Ok iti pagsasao nga Oksapmin.[1]

Ti sasao a Somahai ken ti kaudian a naduktalan a Bayono-Awbono ket mabalin pauy a maitagikua ditoy, ngem bassit laeng ti datos a pagibasaran.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Ross, Malcolm (2005). "Pronouns as a preliminary diagnostic for grouping Papuan languages". Iti Andrew Pawley; Robert Attenborough; Robin Hide; Jack Golson (dagiti ed.). Papuan pasts: cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples. Canberra: Pacific Linguistics. pp. 15–66. ISBN 0858835622. OCLC 67292782.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]