Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk
Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara
紅樓夢
Hongloumeng2.jpg
Ti senario manipud ti sarita, a pinintaan babaen ni Xu Baozhuan (1810–1873)
Mannurat Cao Xueqin
Pagilian Tsina
Pagsasao Insik
Kita Nobela
Petsa a naipablaak Maika-18 a siglo
Naipablaak iti Inggles 1868, 1892; 1973–1980 (immuna a pannakaipatarus iti Inggles)
Kita ti midia Naisurat ti ima a prenta/Naimaldit

Ti Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara (napalaka nga Insik: 红楼梦; tradisional nga Insik: 紅樓夢; pinyin: Hóng Lóu Mèng; Wade–Giles: Hung Lou Meng), a sinurat babaen ni Cao Xueqin, ket maysa kadagiti Uppat a Nalatak a Klasiko a Nobela iti Tsina. Daytoy ket naisurat idi tengnga ti maika-18 a siglo idi lasud ti Qing a Dinastia. Daytoy ket naipanpanunotan a maysa a maestra obra iti Insik a literatura ken sapasap a naikedkeddeng a kasayaatan iti Insik a binalabala. Ti "Redolohia" ket isu ti pagobraan iti panagadal a nairaem para iti dayto nga obra.[1]

Ti titulo ket naipatarus a kas Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara ken Ti Tagtagainep dagiti Nalabbasit a Mansion. Ti nobela ket naiwaras kadagiti kopia ti manuskrito kadagiti nadumaduma atitulo aginggan iti naiprenta a pannkaipablaakna, idi 1791. Ti nobela ket kankanayon pay a naamammuan a kas Ti Sarita iti Bato (napalaka nga Insik: 石头记; tradisional nga Insik: 石頭記; pinyin: Shítóu jì). Bayat a dagiti umuna nga 80 a kapitulo ket insurat babaen ni Cao Xueqin, Gao E, nga isu ti nangisagana ti immuna ken maikadua dagit iedision a naiprenta a kaduana ni Cheng Weiyuan idi 1791-2, ket nagnayonda kadagiti 40 a kapitulo tapno makompleto ti nobela.[2]

Ti Nalabbasit a Kamara ket naipammatian a daytoy ket semi-autobiograpiko, a kapadpada ti iyu-ungar ken pannkarunot ti bukod a pamilia ti mannurat a ni Cao Xueqin ken, babaen ti panagpaatiddog, iti Qing a Dinastia.[3] Kas ti pannangisalaysay ti mannurat ti umuna a kapitulo, daytoy ket naikeddeng a pammalagipan kadagiti babai a nakaamammo iti kinaubingna: dagiti gayyemna, kabkabagian ken dagiti katulong. Ti nobela ket naisangayan gaputa saan laeng iti dakkel a grupo dagiti karakterna ken sikolohiko a sakop, ngem ti pay apag-isu ken naisalaysay a panagpalpaliiw iti biag keb dagiti sosial nga estruktura a kadawyan iti maika-18 a siglo nga aristokrasia ti Insik.[4]

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Jonathan Spence, Ti Pangbiruk ti Moderno a Tsina (New York: Norton, 1990), 106–110.
  2. ^ David Hawkes, "Pangyuna," Ti Sarita iti Bato Tomo I (Penguin Books, 1973), pp. 15–19.
  3. ^ Jonathan D. Spence, Ts'ao Yin [Cao Yin] ken ni Emperador K'ang-Hsir: Aadipen ken Apo (New Haven,: Unibersidad ti Yale a Pagmalditan, 1966) ket maysa apangadalan ti apong ni Cao.
  4. ^ "CliffsNotes, Maipanggep ti Nobela: Pangyuna". Cliffsnotes.com. Naala idi 2011-07-16. 

Dagiti silpo ti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]

Midia a mainaig iti Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara iti Wikimedia Commons