Pagtagilakuan: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
4 dagiti byte ti naikkat ,  8 years ago
m
Nagsimpa ti panangiletra/gramatika
m (panangiletra)
m (Nagsimpa ti panangiletra/gramatika)
Ti '''pagtagilakuan''' ket maysa kadagiti nadumaduma a [[sistema]], [[patakder]], [[Pamay-an (termino)|pamay-an]], [[sosial a pannakibiang]] ken dagiti [[inpraestruktura]] a pakisinnukatan dagiti partido ket makisinnukatda. Bayat a dagiti partido ket mabalinda ti makisinnukat kadagiti tagilako ken dagiti serbisio babaen ti [[sukatan|pannakisinnukat]], kaaduan kadagiti pagtagilakuan ket agtaltalekda kadagiti aglaklako a mangidatdaton kadagiti tagilako wenno dagiti serbisio (mairaman ti panag-obra) tapno makisinnukat ti [[kuarta]] manipud kadagiti aggatgatang. Mabalin a makunkuna a ti pagtagilakuan ket ti pakaikeddengan ti proseso dagiti presio dagiti tagilako ken dagiti serbisio.
 
Tapno kompetitibo ti pagtagilakuan, nasken nga adda dagiti ad-adu ngem maysa a gumatgatang weno aglaklako. Naisingasingen a ti dua a tao ket mabalinda ti makisinnukat, ngem nasken ti saan a basbassit ngem tallo a tattao tapno mabalin ti maysa a pagtagilakuan, tapno adda met kompetision iti saan a basbassit ngem maysa kadagiti dua a bangirna.<ref>{{cite book | last = Sullivan

Listaan ti pagdaliasatan