Flora ti Tsina

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Maysa pagnaan iti baetan dagiti kawayan.

Ti flora ti Tsina ket agdumaduma. Ad-adu ngem 30,000 dagiti sebbangan ti mula ket patnenng iti Tsina, a mangirepresenta iti gangani a maysa pagkawalo iti dagup a sebbangan ti mula iti lubong, a mairaman dagiti rinibu a saan a mabirukan iti ania man a lugar iti Daga.

Ti Tsina ket aglaon kadagiti nadumaduma a kita ti bakir. Kadagiti pagabutan iti amianan a daya ken amianan laud ket aglaon kadagiti banatay ken dagiti nalamiis a bakir ti konipero, a mangsuporta kadagiti sebbangan ti ayup a mairaman ti Alces alces moose) ken nangisit nga uso iti Asia, ken mairaman dagiti agarup a 120 a kita dagiti billit. Dagiti nadam-eg a bakir ti konipero ket mabalin nga addaan kadagiti kasamekan ti kawayan a kas maysa a mula iti sirok ti langit-langit, a sukatan babaen dagiti rhododendron iti nagatngato a bantay kadagiti takder ti junipero ken yew. Dagiti subtropikal a bakir, a mangituray iti tengnga ken akin-abagatan a Tsina, ket mangsuporta iti maysa a nakakaskasdaaw a 146,000 a sebbangan iti flora. Ti tropikal a katuduan a bakir ken natiempuan a katuduan a bakir, uray no adda laeng iti Yunnan ken Isla Hainan, ket aglaon iti pagkapat iti amin asebbangan ti mula ken ayup a mabirukan idiay Tsina.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]