Jump to content

Isla Bantayan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti Isla Bantayan ket ti maysa nga isla a mabirukan idiay Baybay Bisayano, Filipinas. Daytoy ket mabirukan iti laud ti akin-amianan a patingga ti Isla ti Cebu, iti ballasiw ti Lingsat Tañon. Segun ti senso idi 2015, daytoy ket addaan iti populasion iti 125,726.

Ti isla ket administratibo a nabingbingay kadagiti tallo nga ili:

  • Bantayan (ti kadakkelan nga ili, a mangsakop ti tengnga a parte)
  • Madridejos (ti mangsakop ti akin-amianan a parte)
  • Santa Fe (ti mangsakop ti akindaya a parte)

Ti isla ket 110.71 kuadrado kilometro (42.75 sq mi). Ti isla ket kaaduan a naabongan kadagiti mula ti niog; ti kangato ket kaaduan nga iti baba ti 30 metro (100 ft), nga addaan laeng iti maysa a nataytayag a turod, iti 60 metro (200 ft), idiay baranggay Atop-atop.