Kategoria:Dagiti artikulo ti pagsasao nga agraman kadagiti di nasuportaran a pagikabilan ti infobox

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy a kategoria ket aglaon kadagiti panid a mangilak-am iti Plantilia:Infobox pagsasao (tungtungan) nga agraman kadagiti di ammo a parametro (di naipalawag, kamali ti pannakailetra, kdpy.).

Dagiti panid ket alpabetikoda a maurnos babaen ti nausar a di ammo a parametro, kas iti panid nga agus-usar iti di ammo a parametro ti |foo= ket maurnosto iti baba ti "F". Ti nagan ti panid ket kadawyan a mausar a kas sekondario a tekla ti urnos.

Maduktalan dagiti di ammo a parametro babaen ti panagusar iti Modulo:Panagkita para kadagiti di ammo a parametro iti maysa a plantilia. Tapno maipakita ti pakaammo a nailista ditoy iti panid ti kategoria, usaren ti {{Kategoria dagiti di ammo a parametro}} iti panid ti kategoria. Mainayon pay dagiti panid iti daytoy a kategoria babaen ti Plantilia:Infobox pamilia ti pagsasao.