Jump to content

Medisina

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Estatua ni Asclepio, ti Griego a dios iti medisina, nga agtengtengngel iti simboliko a Sarukod ni Asclepio nga adda iti naikusikos nga serpiente

Ti medisina ket isu ti naipakat a siensia wenno panagsanay iti panagsukimat ti puon ti sakit, agas, ken panag-atipa iti sakit.[1] Daytoy ket sumakop kadagiti nadumaduma a panagsanay iti panagaywan ti salun-at a naparang-ay tapno mataripato ket maipasubli it salun-at babaen ti panag-atipa ken panangagas iti sakit kadagiti parsua a tao.

Ti kontemporario a medisina ket mangipakat iti siensia ti salun-at, biomediko a panagsukimat, ken mediko a teknolohia aginggana ti panagsukimat ti puon ti sakit ken agasan dagiti dunor ken saki, kadawyan a babaen ti agas wenno siruhia, ngem babaen pay kadagiti terapia a naindumadumaan a kas ti sikoterapia, dagiti akin-ruar a sanget ken panagguyod, protesis, biolohiko, radiasion ken dadduma pay.

Ti balikas a medisina ket nagtaud manipud ti Latin ars medicina, a tikaibuksilanna ket ti arte ti panangagas.[2][3]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Inggles a Diksionario ti Oxford Naiyarkibo 2013-12-04 iti Wayback Machine a panangipalawag iti "medisina Naiyarkibo 2021-08-18 iti Wayback Machine"
  2. ^ Etimolohia: |Latin: medicina, manipud ti ars medicina "ti mediko nga arte", manipud ti medicus "mangngagas". (Etym.Online) Cf. mederi "ti mangagas", etym. "ammuen ti kasayaatan a kurso para iti," manipud ti PIE *med- "ti mangrukod, patingga. Cf. Griego medos "balakad, plano", Abestiko vi-mad "mangngagas")
  3. ^ "Medisina" Online a Diksionario ti Etimolohia

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Medisina iti Wikimedia Commons