Penned ti Tallo a Baw-ang

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti Penned ti Tallo a Baw-ang idi Septiembre 2009.

Ti Penned ti Tallo a Baw-ang ket maysa a hidroelektriko a penned a sangadpaanna ti Karayan Yangtze babaen ti ili ti Sandouping, a mabirukan idiay Distrito ti Yiling, Yichang, ti probinsia ti Hubei, Tsina. Ti Penned ti Tallo a Baw-ang ket isu tikadakkelan a estasion ti elektrisidad iti termino iti naikabil a kapasidad (22,500 MW). Idi 2012, ti kaadu ti elektrisidad a pinartuat ti penned ket kapadpadana idi ti kaadu a pinartuat babaen ti Penned Itaipu. [1]

Malaksid para iti pagawitan ti bapor, ti gandat ti pened ket nakompleto ken napno nga agtartaray manipud idi Hulio 4, 2012,[2][3] idi dagiti naudi a nangruna a turbina iti sirok ti daga nga estasion ket nangrugi iti panagpataud. Ti tunggal maysa a turbina ket adda ti kapasidad iti 700 MW.[4] Ti bagi ti penned ket nalpas idi 2006. Ti panangikapet kadagiti 32 a turbina ti penned kadagiti dua a basbassit a generator (50 MW iti tunggal maysa) tapno mabileganna laeng ti estasion, ti dagup kapasidad ti mapataud nga elektrisidad tipenned ket 22,500 MW.[5][6]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ "2012年三峡工程建设与运行管理成效十分显著".
  2. ^ "三峡工程最后一台机组结束72小时试运行". ctg.com.cn. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2013-05-12. Naala idi 2013-07-25. {{cite web}}: Ad-adu ngem maysa kadagiti |accessdate= ken |access-date= ti nainaganan (tulong)
  3. ^ "Sirok ti daga nga estasion ti elektrisidad ti Tallo a Baw-ang ken ti mekanikal nga aruaten ket naipasa iti produksion" (iti Insik). Korporasion ti Tallo a Baw-ang ti Tsina. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2013-04-05. Naala idi 2013-07-25. {{cite web}}: Ad-adu ngem maysa kadagiti |accessdate= ken |access-date= ti nainaganan (tulong)
  4. ^ "三峡工程左右岸电站26台机组全部投入商业运行" (iti Insik). Gandat a Korporasion ti Tallo a Baw-ang ti Tsina. 2008-10-30. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2009-02-09. Naala idi 2008-12-06.
  5. ^ ":: Ti dakkel a pagurnongan ti danum ti Tallo a Baw-ang ket inpangatoda ti danum iti tarheta nga agpanghl". Xinhua. 2008-10-07. Naala idi 2010-11-23.
  6. ^ "nangrugin ti Panagsubok ti Kinaudi a Turbina ti Penned ti Tallo a Baw-ang ti Tsina". Inventor Spot. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2011-05-04. Naala idi 2011-05-15.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Penned ti Tallo a Baw-ang iti Wikimedia Commons