Plantilia:Agar-aramat sona ti oras

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
{{{1}}}Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket [[{{{1}}}]].
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ker para kadagiti amin a plantilia a mainaig iti sona ti oras. Pangngaasi a kitaen ti panagusar tapno makapartuatka iti bukodmo a palntilia.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Ti umuna a karuay ti plantilia ket nasken kenmabalin nga UTC nga agraman wenno awanna iti maysa a tangdan, GMT, wenno pangyababaen ti sona ti orasmo. Ti maikadua a karuay ket ti ladawan a kayat nga usaren. Adda dagiti uppat a ladawan a mabalin a pilien, wenno mabalinmo nga ibati a blanko, ken ti pangyababan ti sona ti orasmo ket maiparangto iti ayan ti ladawan. Maisingasing nga agusarka iti maysa a sona ti oras nga agraman iti tangdan. Ti maikatlo a karuay ket para iti silpo ti pangyababaan ti sona ti oras – babaen ti kasisigud, daytoy ti pangyababaan, ken kadawyan daytoy a maysa a panangilawlawag. Ti daan a sintaksis nga agus-usar iti sona ti oras{{!}}pangyababaan ti sona ti oras iti umuna nga argumento ket agdama pay laeng a masuportaran, ngem makasapul nga agusar iti maysa a ladawan.

Dagiti wadan[urnosen ti taudan]

Iparuar ti plantilia Kodigo Kodigo ti kahon ti Babel
UTCTi sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC||Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras}}
|sona ti oras{{!}}UTC|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras|
GMTTi sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket GMT.
{{Agar-aramat sona ti oras|GMT||Greenwich Mean Time}}
|sona ti oras{{!}}GMT||Greenwich Mean Time
ESTTi sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket EST.
{{Agar-aramat sona ti oras|EST||Akindaya a Sona ti Oras}}
|sona ti oras{{!}}EST||Akindaya a Sona ti Oras|
UTC−05Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC−05.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC−05}}
|sona ti oras{{!}}UTC−05|
UTC+05:30Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC+05:30.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC+5:30}}
|sona ti oras{{!}}UTC+05:30|
UTC+00:20Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC+00:20.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC+00:20}}
|sona ti oras{{!}}UTC+00:20|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC|watch|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras}}
|sona ti oras{{!}}UTC{{!}}watch|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket GMT.
{{Agar-aramat sona ti oras|GMT|watch|Greenwich Mean Time}}
|sona ti oras{{!}}GMT{{!}}watch|Greenwich Mean Time|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket EST.
{{Agar-aramat sona ti oras|EST|watch|Akindaya a Sona ti Oras}}
|sona ti oras{{!}}EST{{!}}watch|Akindaya a Sona ti Oras|
PTTi sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC−08.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC−08|PT|Sona ti Oras ti Pasipiko}}
|sona ti oras{{!}}UTC−08{{!}}|PT{{!}}Sona ti Oras ti Pasipiko|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC−05.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC−05|watch}}
|sona ti oras{{!}}UTC−05{{!}}watch|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC+00:20.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC+00:20|watch}}
|sona ti oras{{!}}UTC+00:20{{!}}watch|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC|clock|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras}}
|sona ti oras{{!}}UTC{{!}}clock|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket GMT.
{{Agar-aramat sona ti oras|GMT|clock|Greenwich Mean Time}}
|sona ti oras{{!}}GMT{{!}}clock|Greenwich Mean Time|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket EST.
{{Agar-aramat sona ti oras|EST|clock|Akindaya a Sona ti Oras}}
|sona ti oras{{!}}EST{{!}}clock|Akindaya a Sona ti Oras|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC−05.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC−05|clock}}
|sona ti oras{{!}}UTC−05{{!}}clock|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC+00:20.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC+00:20|clock}}
|sona ti oras{{!}}UTC+00:20{{!}}clock|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC|alarm|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras}}
|sona ti oras{{!}}UTC{{!}}|alarm|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket GMT.
{{Agar-aramat sona ti oras|GMT|alarm|Greenwich Mean Time}}
|sona ti oras{{!}}GMT{{!}}alarm|Greenwich Mean Time|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket EST.
{{Agar-aramat sona ti oras|EST|alarm|Akindaya a Sona ti Oras}}
|sona ti oras{{!}}EST{{!}}alarm|Akindaya a Sona ti Oras|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC−05.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC−05|alarm}}
|sona ti oras{{!}}UTC−05{{!}}alarm|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC+00:20.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC+00:20|alarm}}
|sona ti oras{{!}}UTC+00:20{{!}}alarm|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC|world|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras}}
|sona ti oras{{!}}UTC{{!}}|world|Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket GMT.
{{Agar-aramat sona ti oras|GMT|world|Greenwich Mean Time}}
|sona ti oras{{!}}GMT{{!}}world|Greenwich Mean Time|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket EST.
{{Agar-aramat sona ti oras|EST|world|Akindaya a Sona ti Oras}}
|sona ti oras{{!}}EST{{!}}world|Akindaya a Sona ti Oras|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC−05.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC−05|world}}
|sona ti oras{{!}}UTC−05{{!}}world|
Ti sona ti oras daytoy nga agar-aramat ket UTC+00:20.
{{Agar-aramat sona ti oras|UTC+00:20|world}}
|sona ti oras{{!}}UTC+00:20{{!}}world|

Dagiti magun-od a tangdan ti UTC[urnosen ti taudan]

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar