Jump to content

Plantilia:Ballaag ti sagat ti panagurnos

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

 • |filter= ti bilang ti sagat nga agus-usar iti daytoy a mensahe, no adda dagit inadumaduma a sagat nga agus-usar, usaren ti |filter2=, |filter3=, kdpy., mabalin ti 5. Makita laeng daytoy iti interface ti AbuseFilter.
 • |action= – ti kita ti sagat. Dagiti maawat a pateg ket ti warn disallow deauto block degroup.
 • |friendly=yes baliwanna bassit ti maiparang tapno saan unay a makakagat.
 • |text= ti teksto ti mensahe.

Dagiti pagariagan

{{ballaag ti sagat ti panagurnos
 |action  = warn
 |friendly = yes
 |text   = Nakaaramidka iti saan a konstruktibo, ngem saami a kayat ti mangkagat kenka
}}
{{ballaag ti sagat ti panagurnos
 |action  = warn
 |friendly = 
 |text   = Nakaaramidka iti saan a konstruktibo, ken saankami a sigurado a saan a konstruktibo
}}
{{ballaag ti sagat ti panagurnos
 |action  = disallow
 |friendly = yes
 |text   = Nakaaramidka iti saan a konstruktibo, ken pasardengendaka, ngem saami a kayat ti mangkagat kenka
}}
{{ballaag ti sagat ti panagurnos
 |action  = disallow
 |friendly = 
 |text   = Nakaaramidka iti saan a konstruktibo, ken pasardengendaka, maipappalilit unay
}}
{{ballaag ti sagat ti panagurnos
 |action  = block
 |friendly = 
 |text   = Serraandaha
}}
{{ballaag ti sagat ti panagurnos
 |action  = deauto
 |friendly = 
 |text   = Nawaswas ti automatiko a pammasingked
}}
{{ballaag ti sagat ti panagurnos
 |action  = degroup
 |friendly = 
 |text   = Maikkat kadagiti grupo
}}

Kitaen pay

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar