Jump to content

Plantilia:Infobox kanal

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia
{{{name}}}
[[Papeles:{{{image}}}|{{{image_size}}}|{{{caption}}}|alt={{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Dati a nagnagan {{{o_name}}}
Moderno a nagan {{{m_name}}}
Kasisigud a nagtagikua {{{company}}}
Nangruna nga inhenniero {{{engineer}}}
Dadduma pay nga inhenniero {{{a_engineer}}}
Petsa ti tignay {{{date_act}}}
Rugi ti panagipatakder {{{date_const}}}
Petsa ti immuna a panag-usar {{{date_use}}}
Petsa idi nalpas {{{date_comp}}}
Petsa idi napadakkel {{{date_ext}}}
Petsa idi narikepan {{{date_closed}}}
Petsa idi naipasubli {{{date_rest}}}
Kaatiddog ti bangka [pagbaliwen: imbalido a bilang]

(originally [pagbaliwen: imbalido a bilang])
({{{len_note}}})

Kadakkel ti troso ti bangka [pagbaliwen: imbalido a bilang]

(kasisigud [pagbaliwen: imbalido a bilang])
({{{beam_note}}})

Rugi a puntos {{{start}}}

(originally {{{o_start}}})
({{{start_note}}})

Gibus apuntos {{{end}}}

(originally {{{o_end}}})
({{{end_note}}})

Sangsanga {{{branch}}}
Sanga ti {{{branch_of}}}
Maikapet ti {{{join}}}
Kandado {{{locks}}}

(originally {{{o_locks}}})
({{{lock_note}}})

Kaatiddog [pagbaliwen: imbalido a bilang]

(originally [pagbaliwen: imbalido a bilang])
({{{length_note}}})

Katayag ti ngato ti lessad ti baybay [pagbaliwen: imbalido a bilang]


({{{elev_note}}})

Kasasaad {{{status}}}
Panagdaliasat a turay {{{nav}}}
{{Infobox kanal
| name = 
| image = 
| image_size = 
| caption = 
| alt = 
| o_name = 
| m_name = 
| company = 
| engineer = 
| a_engineer = 
| date_act = 
| date_const = 
| date_use = 
| date_comp = 
| date_ext = 
| date_closed = 
| date_rest = 
| len = 
| len_in = 
| o_len = 
| o_len_in = 
| len_note = 
| beam = 
| beam_in = 
| o_beam = 
| o_beam_in = 
| beam_note = 
| start = 
| o_start = 
| start_note = 
| end = 
| o_end = 
| end_note = 
| branch = 
| branch_of = 
| join = 
| locks = 
| o_locks = 
| lock_note = 
| length = 
| o_length = 
| length_note = 
| elev = 
| elev_note = 
| status = 
| nav = 
}}

Kitaen pay

[urnosen ti taudan]
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar