Plantilia:Kablaaw-di ammo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Kablaaw, !

Naragsak nga isasangbay ditoy Ilokano Wikipedia, ken agyamankami kadagiti inar-aramidmo. Adda dita baba dagiti panid a mabalin a makatulong kenka:

Mabalinmo ti agtultuloy nga agurnos a saan a nakastrek, ngem padasem a panunoten ti agaramid ti pakabilangam. Daytoy ket saan a makasapul kadagiti kinabukbukodan a pakaammo, ken makaited kadagiti nadumaduma pay a pagimbagan. No agurnoska nga awan ti naganmo nga agar-aramat, ti IP a pagtaengam (Kablaaw-di ammo) ket isu ti imbes a mausar a manginagan kenka.

No adda dagiti ania man a saludsodmo, pangngaasi a damagem kaniak idiay [[Agar-aramat tungtungan:|tungtungan ti panidko]]. Sige, kablaaw manen, ken adda namnamak nga agnam-ayka ken agbalinka a nagaget nga agobra ditoy.

Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Usaren daytoy a plantilia ti panag-kablaaw kadagiti baro nga agar-aramat.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Para kadagiti di-ammo nga agar-aramat usaren ti:

  • {{subst:kablaaw-di ammo|--~~~~}}

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Para kadagiti nakastrek nga agar-aramat imbes ket nga usaren ti: