Permanente a nasalakniban a plantilia

Plantilia:Reflist

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk
Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Panagusar

Kas pagarigan

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Reflist

Daytoy a plantilia ket agiparang ti listaan dagiti nota iti baba iti gibus dagiti artikulo ken mangited iti mainayon a panagporma ket ti panagurnos kadagiti pagpilian.

Dagiti parametro ti plantilia

Parametro Deskripsion Kita Kasasaad
Dagiti batong / Kaakaba ti batong 1

Dua amoda ti masuportaran. Umuna a moda: sibubukel a bilang iti natalinaay a batong a pakaiparangan ti listaan ti reperensia. Maikadua a moda: tipograpiko a unit ti panagrukod a kas ti 'em', a mangibaga ti kaakaba para kadagit ibatong ti listaan ti reperensia, a kas ti '33em'; laglagipen a ti '33 em' ket saan a mabigbigan

Kasisigud
1
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Kuerdas pagpilian
Listaan ti estilo liststyle

Manginagan ti estilo a mausar no ti listaan ti reperensia ket mabailangan; mangawat ti aniaman a pateg ti CSS a naipalawag para iti list-style-type

Kasisigud
decimal
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Kuerdas pagpilian
Irekep close

No maiyasentar iti '1', pilitenna ti listaan ti reperensia a mangrikep ken mangiparang ti amin a reperensia a naipalawag iti dayta a puntos; naserbi ti panangiraman ti ad-adu ngem maysa a panagtawag ti Reflist

Kasisigud
awan linaon
Pagarigan
awan linaon
Automatiko a pateg
awan linaon
Numero pagpilian

Kitaen pay

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar