Permanente a nasalakniban a plantilia

Plantilia:Reflist

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Simbolo ti dokumentasion Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Panagusar

Kas pagarigan

Datos ti plantilia

Daytoy ket isu ti dokumentasion ti TemplateData para iti plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor.

Reflist

Daytoy a plantilia ket agiparang ti listaan dagiti nota iti baba iti gibus dagiti artikulo ken mangited iti mainayon a panagporma ket ti panagurnos kadagiti pagpilian.

Dagiti parametro ti plantilia
Parametro Deskripsion Kita Kasisigud Automatiko a pateg Kasasaad
Dagiti batong / Kaakaba ti batong 1 Dua amoda ti masuportaran. Umuna a moda: sibubukel a bilang iti natalinaay a batong a pakaiparangan ti listaan ti reperensia. Maikadua a moda: tipograpiko a unit ti panagrukod a kas ti 'em', a mangibaga ti kaakaba para kadagit ibatong ti listaan ti reperensia, a kas ti '33em'; laglagipen a ti '33 em' ket saan a mabigbigan string 1 awan linaon pagpilian
Listaan ti estilo liststyle Manginagan ti estilo a mausar no ti listaan ti reperensia ket mabailangan; mangawat ti aniaman a pateg ti CSS a naipalawag para iti list-style-type string decimal awan linaon pagpilian
Irekep close No maiyasentar iti '1', pilitenna ti listaan ti reperensia a mangrikep ken mangiparang ti amin a reperensia a naipalawag iti dayta a puntos; naserbi ti panangiraman ti ad-adu ngem maysa a panagtawag ti Reflist number awan linaon awan linaon pagpilian

Kitaen pay