Plantilia:Template link universal

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Plantilia:Tlu)

{{[[{{{1}}}]]}}

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar[urnosen ti taudan]

{{tlu|fullpagename}}

{{tlu|Agar-aramat:Kas pagarigan/Mensahe ti tungtungan}} {{Agar-aramat:Kaspagarigan/Mensahe ti tungtungan}}
{{tlu|Plantilia_tungtungan:Tlu}} {{Plantilia_tungtungan:Tlu}}
{{tlu|Plantilia tungtungan:Tlu|param}} {{Plantilia tungtungan:Tlu|param}}
{{tlu|fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} {{fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
{{tlu|fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|more}} {{fullpagename|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|more}}
{{tlu|fullpagename|param=value}} {{fullpagename|param=value}}

Aginggana iti pagikabilan a 10 para kadagiti parametro iti nainaganan a plantilia

Daytoy a plantilia ket gangani kapada ti Plantilia:Tl, malaksid a naikeddeng para kadagiti amin a panagilak-an ti nagan ti espasio ken mabalin ti agiraman kadagiti parametro. Kas pagarigan, mabalin nga ikabil ti subpanid iti bukod nga espasio ({{Agar-aramat:Kaspagarigan/Mensahe ti tungtungan|param1=y|param2|kdpy.}})

Nota
Manipud iti perspektibo ti "nainget nga eskritu", daytoy a plantilia ket mabalin nga agiparang ti saan a hustou nga eskritu, ti addaan kadagiti {{curly bracket}} a ti nasken a mausar ket dagiti [[square bracket]].

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Kitaen ti {{tl}} para iti napno a dokumentasion

Panagpormat ti kadawyan a panggep[urnosen ti taudan]

  • 1 Ti {{tlg}} ket isu ti kaaduan a kadawayn, a manpalubos iti ania man a kombinasion ti estilo ti teksto ken/wenno dagiti pagpilian ti estilo ti silpo.
  • 2 Manglapped ti panagbalkot ti teksto babaen ti panangikabil daytoy iti uneg dagiti etiketa ti <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Agusar iti agbaet iti maysa a monospace a letra ngem saan a <code>...</code>.
  • 4 Mangipalubos kadagiti silpo kadagiti plantilia iti ania man a nagan ti espasio.

Dagiti sabali pay a plantilia ti panagpormat[urnosen ti taudan]

Pagarigan ti kodigo Epekto Dagiti nota
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Suportaranna ti panangisilpo kadagiti kabsat a proyekto (kas iti fr:Hatnote)
{{tlu|Agar-aramat:Lam-ang/panid}} {{Agar-aramat:Lam-ang/panid}} Suportaranna ti panangisilpo iti ania man nga espasio
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}}}
{{hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}

Mangipakita ti kodigo ken pagarigan
{{xpd|Hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}} "{{hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}}" mangited iti "" [1] Mangipakita ti kodigo, pagarigan ken silpo tapno maipadakkel ti kodigo ti plantilia
{{para|titulo|<var>titulo ti libro</var>}} |title=titulo ti libro Pormatenna dagiti parametro ti plantilia tapno maiparangda, nga agraman wenno awan dagiti pateg
{{elc|Plantilia:Hatnote}}
{{elc|Plantilia:Hatnote|Hatnote}}
[[Plantilia:Hatnote]]
[[Plantilia:Hatnote|Hatnote]]
Pormatenna dagiti silpo ti wiki, nga agraman iti pagpilian a naipipa a silpo ti teksto ken nairaman a pangsuldong

Agraman kadagiti silpo ti utilidad[urnosen ti taudan]

Pagarigan ti kodigo Epekto
{{lts|Hatnote}} Plantilia:Hatnote(urnosen tungtungan silsilpo pakasaritaan)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (urnosen tungtungan pakasaritaan silsilpo # /subpanid /dok /urnosen ti dok /pagipadasan /dip ti pagipadasan /pangsubok) · Modulo:hatnote
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:hatnote (silsilpo urnosen)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{Hatnote}}
silsilpo tungtungan kiaten
{{tsetl|Hatnote}} {{subst:Hatnote}}
 silsilpo tungtungan kitaen
{{ti|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan · silsilpo · urnosen)
{{tic|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan silsilpo urnosen)
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo urnosen)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (tungtungan)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo, tungtungan)