Jump to content

Sasao a Hanseman

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Hanseman
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Baro a Guinea
Lingguistika a pannakaidasigTrans–Baro a Guinea
Glottologhans1243

Ti sasao a Hanseman ket ti grupo dagiti asideg nga agkakabagian a pagsasao idiay Baro a Guinea.

Dagiti pagsasao ket dagiti sumaganad:

Baimak, Gal, Bagupi, Nobonob (Garuh), Garus, Mawan, Matepi, (MosimoMurupiSamosaWamas), Nake, Rempi, Rapting, Saruga, Yoidik, Wagi (Kamba), UtuSilopi.

Ti "asideg nga agkakabagian" ket raltibo iti kasasaad iti Baro a Guinea. Ibagbaga ti Ethnologue a ti Wagi, kas pagarigan, ket mabalin a ti kaasitgan a kabagian iti Nobonob, ngem isuda laeng ket 30% nga agpada iti leksiko.

Iti panangidasig ni Malcolm Ross idi 2005 ti TNG ket nangusar kadagitoy tapno makatulong a mangkonstrukto dagiti pangsandi ti pamilia a Mabuso, ken nagibagbaga a "ti integridad ti grupo ti Mabuso ket nasayaat a nalawag", ken nangisingasing a ti Mabuso ket kaudian a panagdur-as.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]