Jump to content

Sasao a Kenyah

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Kenyah
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Borneo
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Glottologkaya1332  (sangkabassit a maipada)

Ti sasao a Kenyah ket dagiti grupo ti kagudua a dosena a pagsasao a naisasao babaen dagiti tattao a Kenyah ti Borneo. Dagitoy ket dagiti sumaganad:

maitutop a Kenyah (ti rimpuok ti dialekto, mairaman ti Madang), Sebob, Bakung, Tutoh (Long Wat), Wahau Kenyah, Uma’ Lung / Uma’ Lasan.

Kinuna ti Ethnologue a ti sasao a Punan–Nibong ket kabagianda ti Uma’ Lasan, ngem kuna met ti Glottolog nga addada iti ruar ti sasao a Kenyah.

Pannakaidasig[urnosen | urnosen ti taudan]

Isingasing ni Soriente (2008) iti maysa pannakaigrupo ti Kayan-Kenyah.[1]

 • Proto–Kayan-Kenyah
  • Kenyah
   • Upper Pujungan
   • Usun Apau
  • Penan
  • Kayaniko
   • Lebu’ Kulit
   • Mboh
   • Ngorek
   • Kayan

Nupay kasta, ilaksid ni Smith (2015) ti pannakaigrupo ni Soriente, ken sumuppiat a ti Kenyah ken Kayan ket sabalida a grupo. Isingasing ni Smith (2015) ti sumaganad a pannakaidasig.[2]

 • Proto-Kenyah
  • Tangkig
   • Dagiti dialekto ti Tangkig A: Lepo’ Gah, Lepo’ Sawa, Lepo’ Laang, Lepo’, Ma’ut, Lepo’ Ké, Bakung, Lepo’ Ndang
   • Dagiti dialekto ti Tangkig B: Lepo’ Tau, Badeng, Uma’ Lasan, Uma’ Alim, Òma Lóngh
  • Ababa a daga
   • Dagiti dialekto ti Akinlaud nga Ababa a daga: Lebo’ Vo’
   • Dagiti dialekto ti Akindaya nga Ababa a daga: Uma’ Pawe, Uma’ Kulit, Uma’ Ujok, Lepo’ Timai
  • Penan-Sebop

Daytoy a pannakaidasig iti sasao a Kenyah ket napabaro idi iti maikadua a pablaak, ti internal a pannakaidasig ti "Penan, Sebop, ken Kenyah". Iti dayta, daytoy ket naipakita a ti subgrupo a Penan ken Sebop a naipangpangruna iti Akinlaud-Ababa a daga a sanga ti Ababa a daga a Kenyah. Daytoy a pannakasubgrupo ket naulit iti disertasion iti "The languages of Borneo: a comprehensive classification".

 • Proto-Kenyah
  • Tangkig
   • Dagiti dialekto ti Tangkig A: Lepo’ Gah, Lepo’ Sawa, Lepo’ Laang, Lepo’, Ma’ut, Lepo’ Ké, Bakung, Lepo’ Ndang
   • Dagiti dialekto ti Tangkig B: Lepo’ Tau, Badeng, Uma’ Lasan, Uma’ Alim, Òma Lóngh
  • Ababa a daga
   • Dagiti dialekto ti Akinlaud nga Ababa a daga: Lebo’ Vo’, Akindaya a Penan, Akinlaud a Penan, Sebop
   • Dagiti dialekto ti Akindaya nga Ababa a daga: Uma’ Pawe, Uma’ Kulit, Uma’ Ujok, Lepo’ Timai

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ Soriente, Antonia. 1997. The classification of Kenyah languages: A preliminary assessment. In SEALS XIV(2): Papers from the 14th meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (2004), ed. by Wilaiwan Khanittana and Paul Sidwell, 49–62. Canberra: Pacific Linguistics.
 2. ^ Smith, Alexander D. "On the Classification of Kenyah and Kayanic Languages." In Oceanic Linguistics, Volume 54, Number 2, Disiembre 2015, pp. 333-357.