Jump to content

Pagsasao a Tutong

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Tutong
Tutong 2
RehionBrunei
Patubo a mangisasao
17,000 (2006)[1]
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-3ttg
Glottologtuto1241

Ti pagsasao a Tutong, ammo pay a kas Tutong 2, ket ti pagsasao nga insasao babaen dagiti 16,600 a tattao idiay Brunei. Daytoy ti kangrunaan a pagsasao ti tattao a Tutong, ti kaaduan a grupo ti etniko iti Distrito ti Tutong ti Brunei.

Pannakaidasig[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti Tutong ket maysa a pagsasao nga Austronesio ken maitagikua iti grupo ti sasao a Rejang-Baram a naisasao idiay Brunei ken idiay pay Kalimantan, Indonesia, ken Sarawak, Malaysia.[2] Ti Tutong ket kabagian ti pagsasao a Belait ken agarup a 54% dagiti balikas ket nagtaud manipud iti maysa a kadawyan a ramut.[3]

Panagusar ti pagsasao[urnosen | urnosen ti taudan]

Ita nga aldaw, adu kadagiti agsasao iti Tutong ket umad-adayoda nga umal-allatiw manipud iti tradisional a pagsasao ken paglalaokenda iti Malayo ti Brunei, Pagalagadan a Malayo ken Ingles.[4] Ti pagsasao ket naikkan iti grado ti bitalidad iti 2.5 a naibatay iti gantingan ti 0-6 nga agus-usar iti panagrukod iti grado ti (1) iti transmision kadagiti masakbayan a kaputotan, (2) agpang iti opisial a suporta ken (3) heograpikal konsentrasion dagiti agsasao[2][5] Ti kayatna a sawen daytoy ket naisagmak a pagsasao.

Uray no kasta, adda panagkayat iti panangipaungar ti pagsasao manipud idi 2012, naisursuro ti maysa a modulo iti Tutong idiay Universiti Brunei Darussalam (UBD).[6] Iti pay maipada, ti Dewan Bahasa dan Pustaka (Ahensia ti Pagsasao ti Brunei) ket nangipablaak iti diksionario ti Tutong-Malayo, Malayo-Tutong idi 1991 ken ti listaan ti balikas dagiti nadumaduma a sasao ti Brunei idi 2011.[2][6]

Dagiti taudan[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Haji Ramlee Tunggal. 2005. Struktur Bahasa Tutong. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
  • Noor Azam OKMB Haji-Othman. 2005. Changes in the linguistic diversity of Negara Brunei Darussalam: An ecological perspective. Leicester: University of Leicester dissertation.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Tutong iti Ethnologue (Maika-18 nga ed., 2015)
  2. ^ a b c "Whiter the Indigenous Languages of Brunei Darussalam?". Oceanic Linguistics. 34.
  3. ^ Nothofer, Bernd. 1991 . The languages of Brunei Darussalam. In H. Steinhauer (ed.) Papers in Austronesian Linguistics. Pacific Linguistics A-81:1
  4. ^ Clynes, Adrian. "Dominant Language Transfer in Minority Language Documentation Projects: Some Examples from Brunei". Language Documentation and Conservation. 6.
  5. ^ "Endangered Languages in Borneo: A Survey among the Iban and Murut (Lun Bawang) in Temburong, Brunei". Oceanic Linguistics. 49.
  6. ^ a b "Strategies for revitalizing endangered Borneo languages: A comparison between Negara Brunei Darussalam and Sarawak, Malaysia". Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal. 14.