Dagiti pagsasao ti Brunei

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Adda dagiti bilang dagiti pagsasao a naisasao idiay Brunei.[1] Ti opisial a pagsasao ti estado ti Brunei ket ti pagalagadan a Malayo, ti isu met laeng a dialekto ti Malaka a nakaibatayan para kadagiti pagalagadan idiay Malaysia ken Indonesia.[2] Daytoy ket nairugi idi 29 Septiembre 1959, babaen ti pannakapirma ti Batay-linteg ti 1959 ti Brunei.[3]

Pagalagadan a Malayo[urnosen | urnosen ti taudan]

"Ti Pagsasao a Malayo: Ti Pagsasao a Publiko ti Pagilian" kadagiti dua a sinuratan (Jawi ken Romano) iti igid ti kalsada a mangital-o ti panagusar ti Malayo iti BSB, Brunei.

Ti pagsasao a Malayo ket ti pagalagadan a pagsasao para kadagiti adu a tattao ti Maritimo nga Abagatan a daya nga Asia ken naisasao a kas lingua franca idiay Brunei. Ti opisial a pagalagadan para iti pagsasao, a naipalawagen ken naitunosan babaen dagiti Opisial ti Pagsasao ken Literatura ti Indonesia, Malaysia ken Brunei. Ti pagalagadan a Malayo ket maawat pay iti prenta a porma ken inus-usar iti amin a midia ti gobierno ti Brunei.

Malayo Brunei[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti lokal a dialekto, Melayu Brunei (Malayo Brunei), ket ti kaaduan a naisasao a pagsasao.[2] Daytoy ket insasao babaen ti agarup a 266,000 a tattao.[4] Agarup a 84% kadagiti balikasna ket agsinnaranay a maawatan iti Pagalagadan a Malayo, bayat a 94% ket naireporta nga agsinnaranay a maawatan iti Kedayan.[5]

Ti Malayo Brunei ket naisasao pay a kas lingua franca kadagiti dadduma a parte ti Daya a Malaysia kas ti Pederal a Teritorio ti Labuan, dagiti distrito ti Limbang ken Lawas (Sarawak) ken dagiti distrito ti Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu ken Papar (Sabah).

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Martin, P. W., & Poedjosoedarmo, G. (1996). An overview of the language situation in Brunei Darussalam. In P. W. Martin, C. Ozog & G. Poedjosoedarmo (Eds.), Language use & language change in Brunei Darussalam (pp. 1-23). Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies.
  2. ^ a b Gallop, 2006. "Brunei Darussalam: Language Situation". In Keith Brown, ed. (2005). Encyclopedia of Language and Linguistics (2 nga ed.). Elsevier. ISBN 0-08-044299-4.
  3. ^ Language and Literature Bureau Brief History Naiyarkibo 2007-05-02 iti Wayback Machine – naala idi 20-04-2007
  4. ^ Ethnologue report for language code: kxd
  5. ^ Martin, P. W., & Poedjosoedarmo, G. (1996). An overview of the language situation in Brunei Darussalam. In P. W. Martin, C. Ozog & G. Poedjosoedarmo (eds.), Language Use & Language Change in Brunei Darussalam (1-23). Athens, OH: Ohio University Center for International Studies.