Jump to content

Sasao a Niger–Kongo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Niger–Kongo
Niger–Kordofana (duog)
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Sub-Sahara nga Aprika
Lingguistika a pannakaidasigmaysa kadagiti kangrunaan a pamilia ti pagsasao
Pannakabingbingay
ISO 639-2 / 5nic
GlottologAwan
Ti mapa a mangipakpakita ti pannakaiwarwaras ti sasao a Niger–Kongo. Ti kayumanggi ket ti subpamilia ti Bantu.

Ti sasao a Niger–Kongo ket mangbukel ti maysa kadagiti kangrunaan a pamilia ti pagsasao, ken iti kadakkelan kadagiti termino ti lugar ti heograpikal a lugar idiay Aprika, bilang dagiti agsasao, ken bilang dagiti naisangayan a pagsasao.[1] Mabalinda a mangbukel ti pamilia ti pagsasao iti lubong babaen kadagiti termino dagiti naisangayan a pagsasao, ngem daytoy a saludsod ket komplikado babaen ti pannakaipalawag a maipanggep no ania ti mangbukel ti naisangayan a pagsasao. Ti kadawyan a pannakailasin iti kaaduan ti sasao a Niger–Kongo iti panagusar iti kadawyan a sistema ti klase ti pangnagan.[2] Ti kaaduan ti agsasao iti sasao a Niger–Kongo babaen ti bilang dagiti patneng nga agsasao ket ti Yoruba, Igbo, Fula, Shona ken Zulu. Ti kaaduan a naisasao babaen ti dagup a bilang dagiti agsasao ket ti Swahili.[1] Adda met dagiti eskolar nga agdudua no ti Niger–Kongo ket umiso a henetiko a yunit wenno tipolohiko a pannakaigrupo, ngem kaaduan kadagiti espesialista ita nga aldaw ket mangikeddeng iti daytoy nga umiso a pamilia, urayno awan ti konsenso iti subklasipikasion.[3]

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]
  1. ^ a b Irene Thompson, “Niger-Congo Language Family”, ”aboutworldlanguages”, Marso 2015
  2. ^ “Niger-Congo Languages”, ”The Language Gulper”, Marso 2015
  3. ^ John Benjamins, “Historical Linguistics and the Comparative Study of African Languages”, ”John Benjamins Publishing Company”, Marso 2015

Adu pay a mabasbasa

[urnosen | urnosen ti taudan]
  • Vic Webb (2001) African Voices: An Introduction to the Languages and Linguistics of Africa
  • Bendor-Samuel, John & Rhonda L. Hartell (eds.) (1989) The Niger–Congo Languages – A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, Maryland: University Press of America.
  • Bennett, Patrick R. & Sterk, Jan P. (1977) 'South Central Niger–Congo: A reclassification'. Studies in African Linguistics, 8, 241–273.

Dagiti akinruar a silpo

[urnosen | urnosen ti taudan]