Jump to content

Sasao a Tengnga–Akindaya nga Oceaniko

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Tengnga–Akindaya nga Oceaniko
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Ti Pasipiko
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
GlottologAwan
Dagiti sanga ti Tengnga–Akindaya nga Oceaniko
    Nangisit a nalabbasit = Abagatan a daya a Solomoniko
    Asul = Akin-abagatan nga Oceaniko
    Derosas = Mikronesio
    Ocher = Fijiano-Polinesio (saan a naipakita: Rapa Nui)
Ti nangisit nga immitlog iti pagbaetan ti nalabbasit ken asul ket ti sasao a Temotu.

Dagiti sumurok a 200 a sasao a Tengnga–kindaya nga Oceaniko ket mangporma ti sanga ti pamilia ti pagsasao ti Oceaniko iti kaunegan ti sasao nga Austronesio.

Dagiti komponente[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti tradisional a pannakaidasig ket naipagarup a kas pudno ti sanga ti Adayo nga Oceaniko iti kaunegan iti daytoy a pamilia, ngem daytoy ket pinanawan iti Lynch et al. (2002), gapu ta awan ti mabirukan a panangipalawag a langa para iti kasta a grupo dagiti pagsasao.

Inyalis da 2007 Ross ken Næss ti sasao nga Utupua-Vanikoro manipud iti Tengnga-Akindaya iti kabarbaro a napundar a sanga ti Oceaniko ti Temotu.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Lynch, John, Malcolm Ross & Terry Crowley. (2002). The Oceanic languages. Richmond, Surrey: Curzon Press.