Wikipedia:Ammom kadi

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Ti ammom kadi ket paset ti Ilokano Wikipedia a maipakpakita iti Umuna a Panid manipud kadagiti makaay-ayo ken kinapudno a paset dagiti artikulo, a kas pammadayaw kadagiti mannurat a timmulong a nagpartuat wenno nagurnos kadagitoy nga artikulo para iti panagpasayaat wenno panagparang-ay kadagitoy nga artikulo ken daytoy nga ensiklopedia. No adda maisingasing wenno kayat ti tumulong nga agpabaro wenno agpartuat kadagiti baro nga ammom kadi pangngaasi nga usaren ti tungtungan a panid.

Agdama nga Ammom kadi

Ni Papa Urbano VII

  • ... a ni Papa Urbano VII (nailadawan) ket nagturay ti tallo pulo ket tallo nga al-aldaw ken isu ti kabiitan a nagturay iti pakasaritaan ti papa?
  • ... a ti ateismo ket nagtaud manipud ti Griego nga ἄθεος (atheos), a ti kaibuksilanna ket "awan ti dios wenno awan dagiti dios"?
  • ... a ni Theodore Roosevelt ket isu ti kaubingan a Presidente ti Estados Unidos?
  • ... a ti Herusalem ket isu pay ti nasantuan a siudad para kadagiti tallo a kangrunaan a relihion ti Hudaismo, Kristianidad ken Islam?
  • ... a ti ariwanas ket buklen dagiti bituen ken dagiti estelar a tidda, interestelar a pamay-an ti alingasaw ken tapok, ken ti nangisit a banag ?
Dadduma pay nga ammom kadi...

No awan ti naipablaak nga ammom kadi iti pormat ti Plantilia:Ammom kadi/Mayo 31, 2020, ti Plantilia:Ammom kadi/Mayo 31 dita baba ti maipakita iti Umuna a Panid.

Enero[urnosen ti taudan]

Pebrero[urnosen ti taudan]

Marso[urnosen ti taudan]

Abril[urnosen ti taudan]

Mayo[urnosen ti taudan]

Hunio[urnosen ti taudan]

Hulio[urnosen ti taudan]

Agosto[urnosen ti taudan]

Septiembre[urnosen ti taudan]

Oktubre[urnosen ti taudan]

Nobiembre[urnosen ti taudan]

Disiembre[urnosen ti taudan]