Jump to content

Franklin D. Roosevelt

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Franklin D. Roosevelt
Maika-32 a Presidente iti Estados Unidos
Nagakem
Marso 4, 1933 – Abril 12, 1945
Bise PresidenteJohn N. Garner
Henry A. Wallace
Harry S. Truman
Inunaan niHerbert Hoover
Sinaruno niHarry S. Truman
Maika-44 a Gobernador ti New York
Nagakem
Enero 1, 1929 – Disiembre 31, 1932
TenienteHerbert H. Lehman
Inunaan niAl Smith
Sinaruno niHerbert H. Lehman
Katakunaynay a Sekretario ti Marina
Nagakem
Marso 17, 1913 – Agostot 26, 1920
PresidenteWoodrow Wilson
Inunaan niBeekman Winthrop
Sinaruno niGordon Woodbury
Kameng ti Senado ti Estado ti New York
para iti maika-26 a Distrito
Nagakem
Enero 1, 1911 – Marso 17, 1913
Inunaan niJohn F. Schlosser
Sinaruno niJames E. Towner
Dagiti bukod a salaysay
Naiyanak
Franklin Delano Roosevelt

(1882-01-30)Enero 30, 1882
Hyde Park, New York, E.U.
NatayAbril 12, 1945(1945-04-12) (tawen 63)
Warm Springs, Georgia, E.U.
Partido ti politikaDemokaratiko
A(s)sawaEleanor Roosevelt
AnnakAnna
James
Franklin (I)
Elliott
Franklin (II)
John
Alma materKolehio ti Harvard
Columbia a Pagadalan ti Linteg
TrabahoKorporatibo nga abogado
PirmaKursibo a pirma iti tinta

Ni Franklin Delano Roosevelt (/ˈrzəvɛlt/ ROH-zə-velt wenno /ˈrzəvəlt/ ROH-zə-vəlt; Enero 30, 1882 – Abril 12, 1945), ken ammo pay babaen kadagiti umuna a letra ti naganna iti FDR, ket isu idi ti maika-32 a Presidente iti Estados Unidos (1933–1945) ken maysa a nangruna apigura kadagiti pasamak iti lubong idi panawen ti tenga ti maika-20 a siglo, isu ket nangidaulo ti Estados Unidos idi panawen ti sangalubongan a panagsagsagaba ken dagup a gubat. Ti is-isu laeng nga Amerikano a presidente ti nabutosan iti ad-adu ngem dua a termino, isu ket nangpalaka ti natibker a kumaduaan a nangbalbaliw ti Amerikano a politika para kadagiti sumakbay a dekada. Nga adda ti makapasalto a nadayeg a kanta a "Happy Days Are Here Again" (Ilokano: Dimteng Manen dagiti Naragsak nga Alaldaw) a kas ti tema ti kampaniana, ni FDR ket inabakna ti agdama a Republikano a ni Herbert Hoover idi Nobiembre 1932, iti kinaunegan ti Nalatak a Panagsagsagaba. A napaalibtak babaen ti bukodna a panagballigi ti paralitiko a panagsaksakit, ti di mapapaay nga optimismo ken aktibismo ni FDR ket nagparawad iti napabaro a nailian a kararua.[1] Isu ket asideg a nagob-obra kenn iWinston Churchill ken Joseph Stalin iti panangidaulo dagiti Kumaduaan ti panagsuppiat ti Alemania ken Hapon iti Maikadua a Sangalubongan aGubat, ngem isu ket pimmusay idi gangani nasirmataanen ti panagballigi.

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]
  1. ^ Siracusa, p.22

Dagiti akinruar a silpo

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig ken ni Franklin D. Roosevelt iti Wikimedia Commons